Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μουσική στην προσχολική αγωγή

17,91 16,12

Μουσική στην προσχολική αγωγή

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   22767174
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1526-0
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557289
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   281
Περιγραφή

Ο μουσικός κόσμος του παιδιού είναι εμφανής στην καθημερινή αυθόρμητη συμπεριφορά του, όπως διαμορφώνεται από τις αλληλεπιδράσεις του με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. Μέσα από την παρατήρηση του παιδιού και την αλληλεπίδραση μαζί του, οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τους παράγοντες που το επηρεάζουν μουσικά.
Το βιβλίο αυτό διερευνά τις σύγχρονες θεμελιώδεις αρχές και αξίες της μουσικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Ενσωματώνει στις θεωρητικές απόψεις την παιδαγωγική πρακτική, αναδεικνύοντας με παραδείγματα τον τρόπο που μπορεί ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει με παιδαγωγικό τρόπο τη μουσική στο νηπιαγωγείο. Η αποτελεσματική σύνδεση της πράξης με τη θεωρία διέρχεται μέσα από τρεις ουσιώδεις προσεγγίσεις. Την κατανόηση του μουσικού κόσμου του παιδιού προ- σχολικής ηλικίας, τη συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο παιδαγωγός και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη γνωριμία με τις βασικές μορφές μουσικής έκφρασης. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί η συγγραφέας από τάξεις προσχολικής ηλικίας, αναδεικνύουν μοναδικά στιγμιότυπα καθημερινής μουσικής πράξης και εφαρμογής των θεωρητικών προσεγγίσεων στη μουσική παιδαγωγική.
Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε παιδαγωγούς που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τη μουσική αγωγή στην προσχολική ηλικία όσο και σε όποιον επιθυμεί να προσφέρει μία εναλλακτική μουσική παιδαγωγική. Θα βρουν το βιβλίο ως μία πρόσκληση για την καλύτερη κατανόηση της αυθόρμητης μουσικής έκφρασης των παιδιών καθώς και ως έναυσμα για τη δημιουργική μουσική αλληλεπίδραση μαζί τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Προσεγγίζοντας την έννοια της μουσικής
Κατανοώντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού
Μορφές μουσικής έκφρασης
Τρόποι ένταξης της μουσικής στο νηπιαγωγείο
Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
Παράρτημα: Βασικά μουσικά όργανα. Υποδομή για τη Μουσική Αγωγή στο νηπιαγωγείο. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;
Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση και Ελληνόγλωσση
Ευρετήρια εννοιών και συγγραφέων

[Περισσότερα...]