Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σχεδιάζοντας Περιβάλλοντα Μάθησης Υποστηριζόμενα από τις Σύγχρονες Τεχνολογίες

27,88 25,09

Σχεδιάζοντας Περιβάλλοντα Μάθησης Υποστηριζόμενα από τις Σύγχρονες Τεχνολογίες

27,88 25,09

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32038
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   24
  • ISBN:
   978-960-01-1066-1
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571033
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   383
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των εθνικών πόρων για την Εκπαίδευση έχει καταναλωθεί σε δαπάνες που σχετίζονται με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προσπάθειες μέχρι τώρα έχουν επικεντρωθεί στον εξοπλισμό των σχολείων και στην τεχνολογική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Είναι όμως απαραίτητο η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας να σκεφτεί πιο συστηματικά για τους τρόπους με τους οποίους οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αλλάζουν το περιβάλλον μάθησης μέσα σε ένα σχολείο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά τις αρχές της ψυχολογίας και της μάθησης πάνω στις οποίες βασίζονται τα υποστηριζόμενα από την τεχνολογία περιβάλλοντα μάθησης. Ο σχεδιασμός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος, είτε παραδοσιακού είτε υποστηριζόμενου από υπολογιστές, ενέχει τη διαδικασία λήψης πολλών σχεδιαστικών αποφάσεων. Πολλές από αυτές τις αποφάσεις λαμβάνονται ασυνείδητα χωρίς να έχουν ρητά εκφρασθεί οι σχεδιαστικές αρχές ή τα διάφορα προβλήματα που συνδέονται με αυτές. Είναι όμως προτιμότερο η λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων να είναι το αποτέλεσμα συνειδητής σκέψης και όχι να διενεργείται ασυνείδητα. Ο παρόν τόμος παρουσιάζει μερικές από τις καλύτερες, σε διεθνές επίπεδο, προτάσεις για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ για να υποστηρίξουν τη μάθηση και τη διδασκαλία στο σχολείο, προσφέροντας συγχρόνως μια διεξοδική συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων σχεδιαστικών αρχών που βασίζονται στα ευρήματα της σύγχρονης ψυχολογίας της μάθησης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η γνωσιακή επιστήμη και ο σχεδιασμός ενός τεχνολογικών υποστηριζόμενου περιβάλλοντος μάθησης
Ζητήματα σχεδιασμού για περιβάλλοντα μάθησης
Προσαρμογή και κατανόηση: Προτάσεις για μια νέα κουλτούρα του σχολείου
Περιβάλλοντα MOST για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του αλφαβητισμού
Η "αγκυροβόληση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα περιβάλλοντα μάθησης με πολυμέσα
Περιβάλλοντα πολυμέσων για τη βελτίωση της μάθησης στα μαθηματικά
Μαθαίνοντας να εφαρμόζουν: από τη "διδασκαλία στον κήπο" στα υποστηριζόμενα από τις σύγχρονες τεχνολογίες περιβάλλοντα μάθησης
Κατανέμοντας τη νόηση ανάμεσα σε ανθρώπους και σε μηχανές
Περιβάλλοντα μάθησης που διευκολύνουν την αναδιοργάνωση των ιδεών για μάθηση στις φυσικές επιστήμες
Εξωτερικεύοντας τη σκέψη μέσω της δημιουργίας μοντέλων: Το ερευνητικό πρόγραμμα "Εργαλεία για τη Διερευνητική Μάθηση"
Η χρήση πολλαπλών, συνδεδεμένων αναπαραστάσεων για την προώθηση της μάθησης στις φυσικές επιστήμες
Δραστηριότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση και στοχαστική αφαίρεση: Η μάθηση ανώτερων μαθηματικών εννοιών σε περιβάλλον υπολογιστών
Εξετάζοντας τα καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης ως πρότυπα διαμόρφωσης αλλαγών
Γλωσσάριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες