Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής

15,43 13,89

Περιγραφή

Καταξιωμένο πανεπιστημιακό εγχειρίδιο στο οποίο παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής, η διαδικασία, οι στόχοι και οι μορφές παρέμβασης του σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίησή του. Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να καταλάβουν καλύτερα γιατί και πώς η κοινωνική πολιτική διαμορφώνει τη ζωή τους, αφού επηρεάζει την ανάπτυξή τους και την κατανομή των εισοδημάτων, πλούτου, εξουσίας, υπηρεσιών και γνώσεων.

Περιεχόμενα

Το πεδίο εφαρμογής: Έννοια, ορισμοί και πεδία εφαρμογής
Θεωρητική θεμελίωση του σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής
Το μοντέλο της ολοκληρωμένης προσέγγισης
Σχεδιασμένη αλλαγή και θεωρητικές βάσεις μοντέλων σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής
Βασικό σύστημα μονοπρακτικής
Το στάδιο ανάλυσης: Προσδιορισμός του προβλήματος και χάραξη πολιτικής
Στάδιο εφαρμογής
Στάδιο αξιολόγησης
Εφαρμογές και τεχνική
Πρακτικές εφαρμογές θεμάτων κοινωνικής πολιτικής
Πρακτικές εφαρμογές θεμάτων κοινωνικής πολιτικής
Πρακτικές εφαρμογές διαδικασίας σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής
Εφαρμογές σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής στην κοινωνική εργασία και άλλες εφαρμοσμένες κοινωνικές επιστήμες

[Περισσότερα...]

Διοίκηση Δημόσιων & Κοινωνικών Υπηρεσιών

16,00 14,40