Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ψυχομετρία στην Εκπαίδευση & στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

25,00 22,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Ψυχομετρία στην Εκπαίδευση & στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

25,00 22,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   112691612
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2327-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2022
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571146
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σελίδες:
   406
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται την ψυχομετρική αξιολόγηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή, η οποία καταγράφει πώς η ψυχομετρική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων έγινε αναπόσπαστο εργαλείο στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ηθική, δεοντολογική και διαπολιτισμική πλευρά της αξιολόγησης είναι εξαιρετικής σημασίας και γι’ αυτό τον λόγο το βιβλίο έχει επίσης στόχο να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες σε αυτά τα θέματα. Αναλύεται η χρήση της τεχνολογίας στην ψυχομετρική αξιολόγηση, καταγράφονται τα βήματα ανάπτυξης ενός εργαλείου με πρακτικά παραδείγματα από τη δημιουργία πραγματικών ψυχομετρικών εργαλείων και περιγράφονται οι στατιστικές βάσεις της ψυχομετρικής αξιολόγησης (τυποποιημένες τιμές και στατιστική συσχέτιση). Επίσης, περιγράφεται αναλυτικά η αξιολόγηση της ψυχομετρικής ποιότητας ενός εργαλείου (αξιοπιστία και εγκυρότητα). Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην παρατήρηση και τη συνέντευξη, μεθόδους που πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν την αξιολόγηση. Το βιβλίο συνεχίζει με τα διάφορα είδη αξιολόγησης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά με κεφάλαια αφιερωμένα στον κάθε τύπο αξιολόγησης (ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές διαταραχές, ψυχοπαθολογία, νοητικές λειτουργίες). Στο τέλος περιγράφεται η συγγραφή της έκθεσης αποτελεσμάτων, εμπλουτισμένη με δύο μελέτες περίπτωσης.

Αναλυτικά Περιεχόμενα