Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Σχολική ψυχολογία

45,00 40,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Σχολική ψυχολογία

45,00 40,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122074564
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2375-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571151
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   629
Περιγραφή

Η Σχολική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχολικές μονάδες/εκπαιδευτικά πλαίσια για τη διευκόλυνση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών αλλά και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας όλων των μελών των σχολικών κοινοτήτων, σε μαθητές και μαθήτριες κάθε ηλικίας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους ενήλικες με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος που προάγει την ανάπτυξη, τη μάθηση και την προσαρμογή σε οικογένειες για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των παιδιών και τη διευκόλυνση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής και σχολικής προσαρμογής, καθώς και σε φορείς και οργανισμούς με σκοπό αφενός την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, και αφετέρου την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, βασικός τομέας παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών αποτελεί και η συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων για την προετοιμασία των σχολικών κοινοτήτων και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας όλων των μελών σε δύσκολες περιόδους και κρίσεις.
Το βιβλίο, πλήρως αναθεωρημένο, ολοκληρωμένο εισαγωγικό εγχειρίδιο στο αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας, φιλοδοξεί να συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου και στις μελλοντικές κατευθύνσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων ψυχολογικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και συνηγορία, στην ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική, στα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, στη διαχείριση κρίσεων και στις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο συστήματος.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σχολικούς ψυχολόγους, επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και σε όσους ενδιαφέρονται για τη διευκόλυνση της μάθησης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και την πρόληψη στη σχολική κοινότητα.

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Για τους Συγγραφείς
 • Χρυσή Χατζηχρήστου

  Η Χρυσή Χατζηχρήστου είναι Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας.

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες