Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

In stock
Αναστοχασμός για δράση
Επιστημονική Επιμέλεια
Μετάφραση

Εκδόσεις:  
Κωδ. καταλόγου:  

Περιγραφή

Γραμμένο από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές, ειδικούς στους τομείς της νόησης, των κινήτρων και της αξιολόγησης, το βιβλίο Εκπαιδευτική ψυχολογία: Στοχασμός για δράση διαρθρώνεται σύμφωνα με ένα καινοτόμο πλαίσιο, που αφενός καθιστά τη μελέτη της εκπαιδευτικής ψυχολογίας ενδιαφέρουσα και προσιτή, αφετέρου προετοιμάζει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους επί τη βάσει μιας στοχαστικής προσέγγισης.

Το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο εισάγει τους αναγνώστες σε μια διεργασία τεσσάρων σταδίων: τον στοχασμό, τη συγκέντρωση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση (RIDE [Reflection, Information Gathering, Decision Making, Evaluation]) με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικής σκέψης γύρω από τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της τάξης. Το πλαίσιο RIDE βοηθά τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να διαμορφώνουν ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές τους τάξεις, να σκέφτονται κριτικά για τις απαντήσεις και στη συνέχεια να αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση. Οι ευρέως αναγνωρισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικής πράξης, τα ενδιαφέροντα ερωτήματα και οι γοητευτικές δραστηριότητες που περιέχονται στο βιβλίο συμβάλλουν στην κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.

 

Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: