Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

100,00 90,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

100,00 90,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102075866
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2257-2
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571139
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Educational psychology
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   850
Περιγραφή

Γραμμένο από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές, ειδικούς στους τομείς της νόησης, των κινήτρων και της αξιολόγησης, το βιβλίο Εκπαιδευτική ψυχολογία: Στοχασμός για δράση διαρθρώνεται σύμφωνα με ένα καινοτόμο πλαίσιο, που αφενός καθιστά τη μελέτη της εκπαιδευτικής ψυχολογίας ενδιαφέρουσα και προσιτή, αφετέρου προετοιμάζει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους επί τη βάσει μιας στοχαστικής προσέγγισης.

Το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο εισάγει τους αναγνώστες σε μια διεργασία τεσσάρων σταδίων: τον στοχασμό, τη συγκέντρωση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση (RIDE [Reflection, Information Gathering, Decision Making, Evaluation]) με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικής σκέψης γύρω από τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της τάξης. Το πλαίσιο RIDE βοηθά τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να διαμορφώνουν ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές τους τάξεις, να σκέφτονται κριτικά για τις απαντήσεις και στη συνέχεια να αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση. Οι ευρέως αναγνωρισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικής πράξης, τα ενδιαφέροντα ερωτήματα και οι γοητευτικές δραστηριότητες που περιέχονται στο βιβλίο συμβάλλουν στην κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού.

 

Περιεχόμενα

Σχετικά με τους συγγραφείς
Πρόλογος των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης
Πρόλογος
1. Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και την αναστοχαστική διδασκαλία
2. Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία
3. Γνωστική ανάπτυξη
4. Κοινωνική ανάπτυξη
5. Συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης
6. Διαχείριση της μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας
7. Γνωστική θεωρία της μάθησης
8. Κοινωνική θεωρία της μάθησης, σύνθετη νόηση και κοινωνικός εποικοδομισμός
9. Μάθηση μέσω συνομηλίκων
10. Κίνητρα και εμπλοκή
11. Κίνητρα για μάθηση
12. Ατομικές διαφορές και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και/ή αναπηρία
13. Ζητήματα σχετικά με τη διαφορετικότητα
14. Αξιολόγηση για τη μάθηση
15. Σταθμισμένα εργαλεία και αξιολογήσεις βάσει τυπικών κριτηρίων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εξετάζοντας τις αρχές της Praxis IITM σχετικά με την αξιολόγηση της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και τις αρχές της INTASC
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο κύριων ονομάτων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα