Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διγλωσσία

16,00 14,40

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Διγλωσσία

16,00 14,40

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2476-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557452
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   295
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με τη διγλωσσία, ένα γνωστικό πεδίο με τεράστια ανάπτυξη διεθνώς, όπως μαρτυρά ο μεγάλος αριθμός εγχειριδίων, μονογραφιών, εγκυκλοπαιδειών, περιοδικών διαθέσιμων στην παγκόσμια βιβλιογραφία, επιστημονικών συνεδρίων, ακόμα και ιστολογίων με πρακτικές συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζονται σημαντικά δεδομένα για τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη στα δίγλωσσα παιδιά ως επί το πλείστον, όπως και για τη γλωσσική επεξεργασία σε ενήλικα δίγλωσσα άτομα. Ένας από τους στόχους του είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις αναγνώστες/ριες στην ιδιαίτερη σημασία των μεθοδολογικών ζητημάτων που εγείρονται στην έρευνα με δίγλωσσους πληθυσμούς, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους της διγλωσσίας και στη διαχείρισή της στο σχολικό πλαίσιο. Είναι το κατάλληλο εγχειρίδιο για πανεπιστημιακά μαθήματα ψυχογλωσσολογίας, γλωσσολογίας, γνωσιακών επιστημών, παθολογίας της ομιλίας και της γλώσσας, εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και εκπαίδευσης. Απευθύνεται όμως και σε άτομα που δεν είναι, κατ’ ανάγκη, ειδικοί αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν κάποια γνώση σχετικά με τα ζητήματα της δίγλωσσης γλωσσικής ανάπτυξης και δίγλωσσης εκπαίδευσης.

Αναλυτικά Περιεχόμενα