Το πέταγμα του Ερόλ

35,00 31,50

In stock
Κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία

35,00 31,50

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   112691117
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2332-6
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2022
Κωδ. καταλόγου:   9557431
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   653

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί διεθνώς μια από τις σημαντικότερες προ- τάσεις για ένα σχολείο που σέβεται όλες τις μορφές της διαφορετικότητας και προωθεί την αλληλεπίδραση και την πολιτισμική ανταλλαγή. Η κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, συνδυάζοντας τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής με τη διαπολιτισμική προσέγγιση, υπερβαίνοντας το στάδιο του «εορτασμού της διαφορετικότητας», εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα στερεοτύπων, διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων και στοχεύει στην ισότητα των ευκαιριών και στην κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. Οι έρευνες έχουν αναδείξει ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η διαπολιτισμική εκπαίδευση τόσο αποτελεσματικότερα μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της. Η προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία αποτελούν ένα κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Το παρόν βιβλίο εστιάζει στη θεωρία και πράξη της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, προσεγγίζοντας σημαντικές εκπαιδευτικές διαστάσεις όπως είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, το αναλυτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό, η σχέση σχολείου και οικογένειας και πολλές άλλες. Ο μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων από την καθημερινή σχολική πράξη, οι μελέτες περίπτωσης και οι ενδεικτικές δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να περάσουν από τη διαπολιτισμική θεωρία στην αντίστοιχη πράξη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος ή Το πέταγμα του Ερόλ
Εισαγωγή
1. Ο δρόμος προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
2. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία
3. Ταυτότητες, στερεότυπα και προκαταλήψεις
4. Πολιτισμικές [Περισσότερα…]

Για τον Συγγραφέα

Ο Μάγος Κώστας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής [Περισσότερα…]