Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το πέταγμα του Ερόλ

35,00 31,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Το πέταγμα του Ερόλ

 • Κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία

35,00 31,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   112691117
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2332-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2022
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557431
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   653
Περιγραφή

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί διεθνώς μια από τις σημαντικότερες προ- τάσεις για ένα σχολείο που σέβεται όλες τις μορφές της διαφορετικότητας και προωθεί την αλληλεπίδραση και την πολιτισμική ανταλλαγή. Η κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, συνδυάζοντας τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής με τη διαπολιτισμική προσέγγιση, υπερβαίνοντας το στάδιο του «εορτασμού της διαφορετικότητας», εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα στερεοτύπων, διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων και στοχεύει στην ισότητα των ευκαιριών και στην κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. Οι έρευνες έχουν αναδείξει ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει η διαπολιτισμική εκπαίδευση τόσο αποτελεσματικότερα μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της. Η προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία αποτελούν ένα κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Το παρόν βιβλίο εστιάζει στη θεωρία και πράξη της κριτικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, προσεγγίζοντας σημαντικές εκπαιδευτικές διαστάσεις όπως είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, το αναλυτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό, η σχέση σχολείου και οικογένειας και πολλές άλλες. Ο μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων από την καθημερινή σχολική πράξη, οι μελέτες περίπτωσης και οι ενδεικτικές δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να περάσουν από τη διαπολιτισμική θεωρία στην αντίστοιχη πράξη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος ή Το πέταγμα του Ερόλ
Εισαγωγή
1. Ο δρόμος προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
2. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία
3. Ταυτότητες, στερεότυπα και προκαταλήψεις
4. Πολιτισμικές διαφορές και εκπαίδευση
5. Δέκα και μία θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
6. Εκπαιδευτικοί και διαπολιτισμική εκπαίδευση
7. Το αναλυτικό πρόγραμμα
8. Το εκπαιδευτικό υλικό
9. Σχολείο και οικογένεια
10. Γλώσσα και διαπολιτισμική εκπαίδευση
11. Φύλο και διαπολιτισμική εκπαίδευση
12. Θρησκεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση
13. Σχολικές γιορτές και διαπολιτισμική εκπαίδευση
14. Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
15. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
16. Είκοσι και δύο μελέτες περίπτωσης
17. Τριάντα και τρεις ενδεικτικές δραστηριότητες
Επίλογος ή Το νηπιαγωγείο της ελπίδας
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Για τους Συγγραφείς
 • Κώστας Μάγος

  Ο Μάγος Κώστας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, στην κριτική εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαίδευση κρατουμένων.