Πολιτική Απασχόλησης

19,91 17,92

In stock
Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής

19,91 17,92

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31974
Εκδόσεις:  
Τόμος:   111
ISBN:   978-960-01-1064-7
Έκδοση:   1η, Σεπτέμβριος 2005
Κωδ. καταλόγου:   9551237
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   338

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η πολιτική απασχόλησης αποτελεί εξ ορισμού πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής λόγω του διττού ρόλου της εργασίας ως παραγωγικού συντελεστή και ως πηγής εισοδήματος. Ωστόσο ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και ρόλος της εξαρτάται σε κάθε ξεχωριστή χρονική περίοδο από τους κεντρικούς στόχους και τη λογική που υπηρετεί. Ο συλλογικός αυτός τόμος περιλαμβάνει άρθρα που εξετάζουν: (α΄) το χαρακτήρα και τη λειτουργία της πολιτικής απασχόλησης, ως οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι σήμερα, (β΄) τους στόχους, το περιεχόμενο και τη λογική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση σε σχέση με τους ιδεολογικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς δύναμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, (γ΄) τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης από το 1997 μέχρι σήμερα και την αποτελεσματικότητά της ως προς την προώθηση της απασχόλησης, (δ΄) τη σχέση της ευελιξίας, που αποτελεί βασική παράμετρο των σύγχρονων πολιτικών απασχόλησης, με την ποιότητα της εργασίας, (ε΄) την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης, την πολιτική ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την πολιτική απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα και (στ΄) τη σχέση της πολιτικής απασχόλησης με την αναπτυξιακή πολιτική μέσα από τις πρωτοβουλίες απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Η πολιτική απασχόλησης ως πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής (Μ.Κ.)
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση: από την καταπολέμηση της ανεργίας στην αύξηση του ποσοστού [Περισσότερα…]