Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τα Οικονομικά της Υγείας

49,92 44,93

Τα Οικονομικά της Υγείας

49,92 44,93

Περιγραφή

Οι μελλοντικοί επιστήμονες που θα επιλέξουν τα οικονομικά της υγείας ως ένα τομέα επαγγελματικής ενασχόλησης και επιστημονικού προβληματισμού θα πρέπει:

*Να θυμούνται πάντα τις ρίζες της οικονομικής σκέψης
*Να χρησιμοποιούν με επάρκεια τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης
*Να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην υγεία και την κοινωνία
*Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υγειονομικών μεταρρυθμίσεων
*Να οραματίζονται ένα κόσμο πιο δίκαιο
*Να δουλεύουν σκληρά αλλά με έξυπνο τρόπο
*Να ενημερώνονται συνεχώς για τα επιτεύγματα της οικονομικής επιστήμης και της πολιτικής υγείας
*Θα πρέπει να επιδιώξουν να μην είναι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί ταυτόχρονα
*Να καλλιεργούν τις ακαδημαϊκές αρετές.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο πινάκων και διαγραμμάτων
Πρόλογος
Πρόλογος Β’ έκδοσης
"Οι ιεροί πατέρες", αυτοί που σμίλεψαν τη σκέψη μας
Έννοια και αντικείμενο των οικονομικών της υγείας
Η υγεία και η ευρωπαϊκή ατζέντα για την πολιτική υγείας
Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα
Το αγαθό "υγεία"
Η θεωρία του καταναλωτή για τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας
Προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας
Η θεωρία της παραγωγής
Παραγωγικότητα και οικονομική αποδοτικότητα σε περιφερειακό επίπεδο
Το νοσοκομείο, ο "οίκος της ελπίδας"
Οικονομικοί στόχοι της λειτουργίας των νοσοκομείων
Αγορά εργασίας και προγραμματισμός του υγειονομικού δυναμικού
Το υγειονομικό δυναμικό στην Ελλάδα
Η ποιότητα ζωής και τα ποιοτικώς σταθμισμένα έτη επιβίωσης (QALYs) ως παράμετροι μέτρησης της υγείας
Μέθοδοι κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης
Οικονομική κρίση και ανισότητες υγείας
Ευρετήρια
Διευθύνσεις στο διαδίκτυο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες