Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παγκοσμιοποίηση και Συμμετοχή Εργαζομένων

15,93 14,34

Παγκοσμιοποίηση και Συμμετοχή Εργαζομένων

15,93 14,34

Περιγραφή

Το βιβλίο εκτείνεται σε πολλούς τομείς. Βασίζεται σε μια συναρπαστική έρευνα και μελέτη της περίπτωσης της συμμετοχής εργαζομένων στη ΔΕΗ. Προσφέρει μια πλήρη εκτίμηση της σημασίας της περίπτωσης αυτής μέσα στο ιστορικό και το παρόν πλαίσιο της οργάνωσης των εργαζομένων και των βιομηχανικών σχέσεων στην Ελλάδα, και της ανάπτυξης της Ελλάδας σαν μία περιφερειακή καπιταλιστική κοινωνία σε μια παγκόσμια οικονομία. Ο συγγραφέας δεν κάνει μόνο μια μοναδική, πρωτότυπη προσφορά στη μελέτη της βιομηχανικής οργάνωσης και των σχέσεων διοίκησης – εργαζομένου στην Ευρώπη, αλλά δείχνει και την επίδραση που έχουν οι θεσμοί και οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης επάνω σε μια κοινωνία και οικονομία όπως η ελληνική.

Περιεχόμενα

Παγκόσμια αναδιαμόρφωση και μορφές βιομηχανικής οργάνωσης
Ιδεολογικές απόψεις για τη Συμμετοχή εργαζομένων στον μεταπολεμικό κόσμο
Η ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων στην Ελλάδα
Συμμετοχή εργαζομένων: Η περίπτωση της Δ.Ε.Η.

[Περισσότερα...]