Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

58,00 52,20

In stock

58,00 52,20

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   68393519
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1885-8
Έκδοση:   1η, Ιούλιος 2017
Κωδ. καταλόγου:   9551307
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   21 x 28,5
Σελίδες:   810

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες βασίζεται σε πολλές διαφορετικές παραδόσεις με πιο θεμελιώδη αυτή του διαχωρισμού ανάμεσα στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Αυτός ο διαχωρισμός καθορίζει, κατά κάποιον τρόπο, τη δομή αυτού του βιβλίου και τον τρόπο με τον οποίο διάφορα ζητήματα της έρευνας καθώς και ερευνητικές μέθοδοι προσεγγίζονται. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται βασικές ιδέες για τη φύση της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζεται η ποσοτική έρευνα με έμφαση κυρίως στην έρευνα επισκόπησης. Αντίστοιχα, στο τρίτο μέρος αναλύονται πτυχές της ποιοτικής έρευνας. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο μέρος αναλύονται ζητήματα όπως η δειγματοληψία, η παρατήρηση, η συνέντευξη και η ανάλυση δεδομένων, και αναδεικνύεται ο διαφορετικός τρόπος που τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Τέλος, στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι μεικτές μέθοδοι έρευνας και παρουσιάζονται χρήσιμες προτάσεις για τη συγγραφή μιας έρευνας.

Περιεχόμενα

Σχετικά με τον συγγραφέα
Οδηγός βιβλίου
Η φύση και η διαδικασία της κοινωνικής Έρευνας
Στρατηγικές κοινωνικής έρευνας: ποσοτική έρευνα και ποιοτική έρευνα
Το ερευνητικό σχέδιο
Ο προγραμματισμός του ερευνητικού
Το [Περισσότερα…]

Συμπληρωματικό Υλικό