Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μακροοικονομική Θεωρία

34,84 31,36

Μακροοικονομική Θεωρία

34,84 31,36

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31761
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0363-1
  • Έκδοση:
   2η ανατύπωση, Ιανουάριος 2002 ||1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   550193
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   479
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τα φαινόμενα από τη σκοπιά της αιώρησης μεταξύ κεϋνσιανισμού και κλασικισμού, ταυτόχρονα όμως εισάγει τον φοιτητή στο σημερινό κυριαρχικό θεωρητικό σχήμα, που είναι και8 το υπόστρωμα αυτού του βιβλίου.
Οι αγορές προϊόντος, χρήματος και εργασίας, καθώς επίσης οι σύγχρονες θέσεις και τα “εργαλεία” της οικονομικής πολιτικής, παρουσιάζονται, σ’ ένα πρώτο επίπεδο, πολύ ικανοποιητικά. Οι επιμέρους θέσεις δομούνται σε συνολικό υπόδειγμα και εξετάζονται αναλυτικά τα φαι9νόμενα του πληθωρισμού, της ανεργίας και της πολιτικής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πίνακας συντομογραφημένων όρων
Πραγματικό και δυνητικό ΑΕΠ (G.N.P.): Διακυμάνσεις και μεγέθυνση
Επισκόπηση των εθνικών λογαριασμών εισοδήματος και προϊόντος
Εισαγωγή στον προσδιορισμό του εισοδήματος: ο πολλαπλασιαστής
Ισορροπία από την πλευρά της ζήτησης: εισόδημα και επιτόκιο
Εισαγωγή στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική
Ισορροπία από την πλευρά της προσφοράς: παραγωγή και επίπεδο τιμών
Ισορροπία στο στατιστικό υπόδειγμα
Ανεργία και ακαμψία μισθών
Οικονομική πολιτική στο στατιστικό υπόδειγμα: ανασκόπηση
Κατανάλωση και καταναλωτική δαπάνη
Ζήτηση επενδύσεων
Η ζήτηση χρήματος
Η προσφορά χρήματος
Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική
Πληθωρισμός
Το ισοζύγιο πληρωμών και η συναλλαγματική ισοτιμία

[Περισσότερα...]