Μακροοικονομική Θεωρία

Μακροοικονομική Θεωρία

34,84 31,36

In stock

34,84 31,36

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31761
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0363-1
Έκδοση:   2η ανατύπωση, Ιανουάριος 2002 ||1η, 1998
Κωδ. καταλόγου:   550193
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   479

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τα φαινόμενα από τη σκοπιά της αιώρησης μεταξύ κεϋνσιανισμού και κλασικισμού, ταυτόχρονα όμως εισάγει τον φοιτητή στο σημερινό κυριαρχικό θεωρητικό σχήμα, που είναι και8 το υπόστρωμα αυτού του βιβλίου.
Οι αγορές προϊόντος, χρήματος και εργασίας, καθώς επίσης οι σύγχρονες θέσεις και τα “εργαλεία” της οικονομικής πολιτικής, παρουσιάζονται, σ’ ένα πρώτο επίπεδο, πολύ ικανοποιητικά. Οι επιμέρους θέσεις δομούνται σε συνολικό υπόδειγμα και εξετάζονται αναλυτικά τα φαι9νόμενα του πληθωρισμού, της ανεργίας και της πολιτικής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πίνακας συντομογραφημένων όρων
Πραγματικό και δυνητικό ΑΕΠ (G.N.P.): Διακυμάνσεις και μεγέθυνση
Επισκόπηση των εθνικών λογαριασμών εισοδήματος και προϊόντος
Εισαγωγή στον προσδιορισμό του εισοδήματος: ο πολλαπλασιαστής
Ισορροπία από την πλευρά [Περισσότερα…]