Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μακροοικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

63,00 56,70

Μακροοικονομική σε Διδακτικές Ενότητες

63,00 56,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77112072
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1967-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550625
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   607
Περιγραφή

Το βιβλίο των Paul Krugman και Robin Wells ξεχωρίζει από τα αντίστοιχα συγγράμματα Οικονομικής που έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα. Η ιδιαιτερότητά του οφείλεται κυρίως στην καινοτόμο δομή του, η οποία είναι σπονδυλωτή, χωρίζοντας την ύλη της Μακροοικονομικής σε μικρού μεγέθους διδακτικές ενότητες που μπορούν να μελετηθούν αυτόνομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απλοποίηση και ευκολότερη κατανόηση σύνθετων εννοιών για τους αναγνώστες και τη διευκόλυνση της επιλογής, παρουσίασης και ανάλυσης της ύλης για τους διδάσκοντες.
Κάθε επιμέρους πεδίο και έννοια παρουσιάζεται μέσω της ανάπτυξης ειδικών παραδειγμάτων και αναφορών σε σύγχρονα στοιχεία, καθιστώντας την κατανόησή τους μία άμεση και ευχάριστη διαδικασία, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση σύνθετων μαθηματικών εργαλείων. Οι ερωτήσεις και ασκήσεις που ολοκληρώνουν κάθε διδακτική ενότητα βοηθούν στην αυτο-αξιολόγηση του αναγνώστη και συμβάλλουν στην κριτική κατανόηση της ύλης.
Η όλη θεματική περιοχή που καλύπτεται είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη, καθιστώντας το εγχειρίδιο ένα πλήρες διδακτικό εργαλείο για τη μελέτη τόσο των γενικών αρχών όσο και των εξειδικευμένων πεδίων της σύγχρονης Μακροοικονομικής. Η Λούκα Τ. Κατσέλη ‒με δύο πρόσθετα κεφάλαιά της‒ συμπληρώνει την ύλη με λεπτομερέστερα στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη διαχείριση της κρίσης και με επιπλέον στοιχεία μελέτης και κατανόησης της μακροοικονομικής της ανοικτής οικονομίας.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση λειτουργικών διαγραμμάτων, την αισθητικά άψογη παρουσίαση και τη χρήση απλής αλλά ταυτόχρονα περιεκτικής γλώσσας δημιουργούν ένα επιστημονικό κείμενο που συνδυάζει τη βαθιά γνώση της θεωρίας που έχουν οι συγγραφείς του με την καλύτερη δυνατή παρουσίασή της. Είμαστε σίγουροι ότι η Μακροοικονομική σε διδακτικές ενότητες μπορεί να γίνει βασικός σύμβουλος κάθε νέας και νέου που θέλει να ξεκινήσει και να εμβαθύνει στη μελέτη της Μακροοικονομικής.

Περιεχόμενα

Μέρος 1 Μακροοικονομικά μεγέθη ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Το διάγραμμα κυκλικής ροής και οι εθνικοί λογαριασμοί
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ερμηνεία του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
Μέρος 2 Ανεργία και πληθωρισμός ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ορισμός της ανεργίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Κατηγορίες ανεργίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Το κόστος του πληθωρισμού
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 H μέτρηση του πληθωρισμού
Μέρος 3 Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Πηγές της μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Παραγωγικότητα και μεγέθυνση
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Μακροχρόνια πολιτική μεγέθυνσης
Μέρος 4 Αποταμίευση, επενδυτική δαπάνη και το χρηματοπιστωτικό σύστημα
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Αποταμίευση και επενδυτική δαπάνη
ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Η αγορά δανειακών κεφαλαίων
ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Η χρονική αξία του χρήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Μέρος 5 Εισόδημα και δαπάνη
ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Ο πολλαπλασιαστής
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Κατανάλωση και επενδυτική δαπάνη
ΕΝΟΤΗΤΑ 18 Το υπόδειγμα εισοδήματος-δαπάνης
Μέρος 6 Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά
ΕΝΟΤΗΤΑ 19 Συνολική ζήτηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 20 Συνολική προσφορά
ΕΝΟΤΗΤΑ 21 Το υπόδειγμα AS-AD
Μέρος 7 Δημοσιονομική πολιτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 22 Τα βασικά της δημοσιονομικής πολιτικής
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Δημοσιονομική πολιτική και πολλαπλασιαστής
ΕΝΟΤΗΤΑ 24 Δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος
Μέρος 8 Χρήμα, τράπεζες και Ομοσπονδιακή Τράπεζα
ΕΝΟΤΗΤΑ 25 Ορισμός και μέτρηση του χρήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 26 Τράπεζες και δημιουργία χρήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 27 Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
Μέρος 9 Νομισματική Πολιτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 28 Ομοσπονδιακή Τράπεζα και νομισματική πολιτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 29 Η αγορά χρήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Νομισματική πολιτική και επιτόκιο
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Χρήμα, προϊόν και τιμές στη μακροχρόνια περίοδο
Μέρος 10 Πολιτικές απαντήσεις στην ανεργία και τον πληθωρισμό
ΕΝΟΤΗΤΑ 32 Πληθωρισμός, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και αποπληθωρισμός
ΕΝΟΤΗΤΑ 33 Η καμπύλη Phillips
ΕΝΟΤΗΤΑ 34 Οι οικονομικές κρίσεις και οι συνέπειές τους
Μέρος 11 Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 35 Ροές κεφαλαίων και ισοζύγιο πληρωμών
ΕΝΟΤΗΤΑ 36 Η αγορά συναλλάγματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 37 Συναλλαγματική πολιτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και μακροοικονομική πολιτική
Μέρος 12 Μακροοικονομική: Γεγονότα και ιδέες
ΕΝΟΤΗΤΑ 39 Ιστορία και διαφορετικές οπτικές της μακροοικονομικής
ΕΝΟΤΗΤΑ 40 Η σύγχρονη μακροοικονομική συναίνεση
Μακροοικονομικά στοιχεία Λούκα Τ. Κατσέλη: Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης και η διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης – Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας

[Περισσότερα...]
Παρατηρήσεις

Λούκα Τ. Κατσέλη
Στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικονομία & κρίση – Ζητήματα ανοικτής οικονομίας


Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες