Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Μακροοικονομία στην Πράξη

16,00 14,40

Διαβάστε ένα απόσπασμα

16,00 14,40

  • Κωδ. Ευδόξου:
   102074913
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2258-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2021
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550643
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Γαλλικά
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Macroéconomie en pratique
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   299
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει τις κύριες έννοιες και τους μηχανισμούς της μακροοικονομίας συνδυάζοντας τη θεωρία με τη μελέτη της πρακτικής και αναλύοντας τις συνέπειες των παρατηρούμενων γεγονότων για τη μακροοικονομική πολιτική. Γι’ αυτόν τον σκοπό, προσφέρονται 50 περιπτωσιολογικές μελέτες με τη μορφή ενθέτων. Η παρουσίαση δίνει προτεραιότητα στις μη μαθηματικές αναλύσεις και τα διαγραμματικά εργαλεία. Η μακροοικονομία προσεγγίζεται ταυτόχρονα με τη σημερινή πολυπλοκότητά της, η οποία απορρέει από τις βαθιές οικονομικές αναταραχές που προέκυψαν από τις πρόσφατες κρίσεις. Τα κεφάλαια καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ανάλυσης και οργανώνονται γύρω από:
• Μια δομημένη θεματική παρουσίαση, με ένθετα και πολυάριθμα σχήματα
και γραφήματα.
• Ένα τμήμα βασικών σημείων προκειμένου ο αναγνώστης να συγκρατεί
γρήγορα τα βασικά σημεία του κεφαλαίου.
• Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης για αξιολόγηση κατανόησης.

1. Βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική δραστηριότητα
2. Οι επιπτώσεις της διεθνούς εξωστρέφειας της οικονομίας
3. Μεσοπρόθεσμα: Πληθωρισμός, ανεργία και διαρθρωτική προσαρμογή
4. Οι μακροοικονομικές πολιτικές και τα όριά τους
5. Μακροπρόθεσμα: Η οικονομική ανάπτυξη
6. Χρηματοπιστωτικές κρίσεις και η διαχείρισή τους
7. Η μακροοικονομία στη νομισματική ένωση

Περιεχόμενα

Κατάλογος Ενθέτων
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η μακροοικονομική δραστηριότητα στον βραχυχρόνιο ορίζοντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι συνέπειες της εξωστρέφειας της οικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας: Πληθωρισμός, ανεργία και διαρθρωτική προσαρμογή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Οι μακροοικονομικές πολιτικές και τα όριά τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Μακροπρόθεσμος ορίζοντας: Η οικονομική μεγέθυνση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις και η διαχείρισή τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η μακροοικονομία σε μια νομισματική ένωση
Βιβλιογραφία 291

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες