Μακροοικονομική Θεωρία και Πρακτική

Μακροοικονομική Θεωρία και Πρακτική

Μακροοικονομική Θεωρία και Πρακτική

In stock

Εκδόσεις:  
Έκδοση:   2021
Κωδ. καταλόγου:  
Γλώσσα Πρωτοτύπου:   Αγγλικά
Εξώφυλλο:   Μαλακό

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο, μεταφρασμένο από τα γαλλικά, παρουσιάζει τις κύριες έννοιες και τους μηχανισμούς της μακροοικονομίας συνδυάζοντας τη θεωρία με τη μελέτη της οικονομικής πρακτικής και αναλύοντας τις συνέπειες για τη μακροοικονομική πολιτική. Γι’ αυτόν τον σκοπό, εμπεριέχει περισσότερα από 40 θεματικά ένθετα, που για την ελληνική έκδοση συμπεριλαμβάνουν και εστίαση στην ελληνική οικονομία. Η ανάλυση δίνει έμφαση σε μια παρουσίαση με σχεδιαγράμματα και ταυτόχρονα προσεγγίζει τη σημερινή πολυπλοκότητα η οποία απορρέει από τις βαθιές οικονομικές αναταραχές που προέκυψαν από τις πρόσφατες κρίσεις.

Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν ένα ευρύ αναλυτικό πεδίο και εμπεριέχουν:

  • μια θεματική ανάλυση με πολυάριθμα σχήματα και διαγράμματα
  • μια σύνοψη βασικών σημείων προκειμένου ο αναγνώστης να συγκρατεί γρήγορα τα ουσιαστικότερα θέματα του κεφαλαίου
  • ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης για αξιολόγηση.
    Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: