Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μακροοικονομική Αντιπαράθεση

21,89 19,70

Μακροοικονομική Αντιπαράθεση

21,89 19,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31759
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0580-4
  • Έκδοση:
   1η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   550512
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   337
Περιγραφή

Το διδακτικό αυτό βιβλίο, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε με τον τίτλο “Μακροοικονομική: Υποδείγματα, διαμάχη και εξέλιξη”, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον αναγνώστη να αντιληφθεί την τρέχουσα διαμάχη μεταξύ των μακροοικονομολόγων. Εξετάζει τις κύριες θεωρητικές διαφορές μεταξύ των σχολών σκέψης όπως καταγράφονται μετά τη δημοσίευση της Γενικής Θεωρίας του Κέινς. Με σύντομο και περιεκτικό τρόπο, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί απλά μακροοικονομικά υποδείγματα για να καταδείξει και τη γονιμότητα της διαμάχης και των αντιπαραθέσεων, αφού οδήγησαν τελικά στην ανάπτυξη νέων ιδεών και νέων αμφισβητήσεων. Τα κύρια σημεία αναφοράς του ανταγωνισμού μεταξύ της Νέας Κλασικής Σχολής, της Νέας Κεϋνσιανής και των Μονεταριστών φαίνεται να έχουν τις ρίζες τους στη διαμάχη του Κέινς με τους Κλασικούς. Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας διέθεσε περισσότερο χώρο για την πραγμάτευση της ανοικτής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει έναν τρόπο σύνδεσης – εξέλιξης των υποδειγμάτων της κλειστής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει έναν τρόπο σύνδεσης – εξέλιξης των υποδειγμάτων κλειστής οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα-θέματα της ανοικτής οικονομίας. Το εύρος της θεματικής το οποίο καλύπτεται αναφέρεται στη διαμάχη μεταξύ Κέινς και Κλασικών, στη σημασία της δημοσιονομικής πολιτικής, στη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας, καθώς και στη δυνατότητα που έχει μια κυβέρνηση να διατηρήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία χωρίς να απωλέσει τον έλεγχο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Η τρέχουσα διαμάχη των μακροοικονομολόγων
Κατασκευή Μακροοικονομικών υποδειγμάτων
Το κλασικό υπόδειγμα
Η γενική θεωρία του Κέινς
Ειδικές περιπτώσεις του υποδείγματος -1S-LM και της νεοκλασικής σύνθεσης
Η επανερμηνεία του Κέινς
Τα αποτελέσματα του πλούτου και η ταυτότητα του κρατικού προϋπολογισμού
Πληθωρισμός και ανεργία
Η νέα κλασική μακροοικονομική: εισαγωγή
Η νέα κλασική μακροοικονομική: μερικές αντιδράσεις
Η ανοικτή οικονομία: μια εισαγωγή
Το υπόδειγμα IS-LM-BP μιας μικρής ανοικτής οικονομίας
Ισορροπία αποθέματος-χρονορροής στην ανοικτή οικονομία
Τιμές, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συναλλαγματική πολιτική

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες