εξώφυλλο Λατινικά για τη Γ΄ Λυκείου

Λατινικά για τη Γ΄ Λυκείου

14,68 13,21

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0801-3
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120506
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   318
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται τα τριάντα λατινικά κείμενα (21-50) που διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση) και δίδονται στις γραπτές εξετάσεις. Κάθε κείμενο μεταγράφεται με ακρίβεια και πιστότητα στη νεοελληνική και ακολουθεί διεξοδική γραμματική και συντακτική ανάλυση με τρόπο μεθοδικό και επαγωγικό, με στόχο να παρουσιαστούν όλα τα φαινόμενα γραμματικής και συντακτικού που είναι πιθανό να τεθούν στις εξετάσεις. Στο βιβλίο περιέχονται ακόμα οι σωστές απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου καθώς και πρόσθετες ασκήσεις νέου τύπου με τις απαντήσεις τους, πράγμα που βοηθάει τους μαθητές να εμπεδώσουν καλύτερα τη διδακτέα ύλη. Στο τέλος παρέχεται σε συνοπτική μορφή η Γραμματική και το Συντακτικό της Λατινικής, θέματα που δόθηκαν στις γραπτές εξετάσεις τα τελευταία χρόνια με τις απαντήσεις τους και μερικά άγνωστα κείμενα για την άσκηση των διδασκομένων.

Περιεχόμενα

Κείμενα, Συντακτική ανάλυση κειμένου, Μετάφραση, Γραμματικοί Χρόνοι Ρημάτων, Συντακτικά
Επαναληπτικές ασκήσεις διδακτικού βιβλίου
Γραμματική
Θέματα πανελληνίων εξετάσεων 1984-1998
Απαντήσεις θεμάτων
Απαντήσεις στις ασκήσεις νέου τύπου
Κείμενα για μετάφραση

[Περισσότερα...]

Λατινικά για τη Γ΄ Λυκείου

14,68 13,21