Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βασικό Λεξικό Λογοτεχνικών και Φιλολογικών Όρων

20,00 18,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31141
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1185-9
  • Έκδοση:
   3η ανανεωμένη και συμπληρωμένη, Μάρτιος 2008 || 1η, 1984
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120932
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   16 x 23
  • Σελίδες:
   389
Περιγραφή

Το μοναδικό λεξικό στην ελληνική βιβλιογραφία που περιέχει όλους τους όρους της ελληνικής και διεθνούς λογοτεχνικής και φιλολογικής κριτικής. Στην παρούσα έκδοση έχουν συμπεριληφθεί όροι που έλειπαν από τις προηγούμενες εκδόσεις. Οι όροι αυτοί που προέρχονται κυρίως από τις σύγχρονες λογοτεχνικές θεωρίες, έχουν ήδη εισαχθεί στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση, και αποτελούν χρήσιμα “κλειδιά” για την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων. Για κάθε όρο επισημαίνεται η προέλευση και η ιστορία του, και δίνονται, όπου είναι δυνατόν, σχετικά παραδείγματα για την πληρέστερη διασάφηση και ευκολότερη κατανόησή του. Προτάσσεται, τέλος, γενική και ειδική βιβλιογραφία, ενώ στα επιμέρους λήμματα παρατίθενται χρήσιμες βιβλιογραφικές ενδείξεις.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην πρώτη έκδοση
Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Πρόλογος στην Τρίτη έκδοση
Επιλογή βιβλιογραφίας
Συντμήσεις
Περιοδικά – Συντομογραφίες
Λημματολόγιο Α-Ω
Ευρετήριο λογοτεχνικών και φιλολογικών όρων

[Περισσότερα...]

Tragic Irony in Aeschylus, Sophocles and Euripides

6,96 6,26