Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Δημοκρατία στο Σχολείο

18,00 16,20

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Δημοκρατία στο Σχολείο

18,00 16,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122087761
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2482-8
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551346
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   327
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό διερευνώνται οι παράγοντες της σχολικής πολιτικής κοινωνικοποίησης (αναλυτικό πρόγραμμα, παραπρόγραμμα, εγχειρίδια, εκπαιδευτικός, παιδαγωγική ατμόσφαιρα και σχέσεις, στόχοι/μέθοδος/αξιολόγηση της διδασκαλίας, μαθητικές κοινότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις, εκδρομές, εφημερίδες, ιστοσελίδες κ.λπ.) με σκοπό να κατανοηθεί το πώς αυτοί επιδρούν στη διαμόρφωση της πολιτικής προσωπικότητας και συμπεριφοράς του μαθητή. Αναδεικνύεται η σημαντικότητα της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας: τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαδίκτυο, ομάδες συνομηλίκων, τέχνη, νέες τεχνολογίες κ.λπ.
Η δημοκρατική κοινωνία στοχεύει στο δημοκρατικό σχολείο και τη δημοκρατική πολιτική κοινωνικοποίηση του μαθητή με δημοκρατική ευαισθησία και δεξιότητες, σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και των «μειονεκτικών» ομάδων.
Η ποσοτική έρευνα αναδεικνύει, μέσα από τις «φωνές» των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου, τις απόψεις τους σχετικά με τη σημαντικότητα των παραγόντων του σχολείου στη διαμόρφωση της προ-πολιτικής τους ταυτότητας.
Συμπερασματικά: πολιτεία, κοινότητα, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, κατανοώντας τη σημασία της δημοκρατίας στο σχολείο, δομούν δημοκρατικές σχέσεις ανάμεσά τους, ώστε οι μαθητές να διαβιούν και να μαθαίνουν «μέσα» στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πορεία προς τη δημοκρατία και το δημοκρατικό σχολείο είναι δύσκολη και περνάει εξελικτικά από την επίπονη προσπάθεια ατόμων και ομάδων (πολιτεία, οικογένεια, σχολείο, εμπνευσμένοι άνθρωποι) με τελικό στόχο την άμεση δημοκρατία.

Αναλυτικά Περιεχόμενα