Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνικός Αποκλεισμός

16,92 15,23

Κοινωνικός Αποκλεισμός

16,92 15,23

Περιγραφή

Στο συλλογικό αυτό έργο: α) εκτίθενται θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το πλαίσιο και τη σημασία του κοινωνικού αποκλεισμού, β) συνεξετάζεται το φαινόμενο αυτό με άλλες κοινωνικές παραμέτρους, όπως είναι η κοινωνική προστασία, ο πολιτισμός και ο ελεύθερος χρόνος αλλά και οι επιπτώσεις του κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού που έγινε στον αγροτικό χώρο, στους ηλικιωμένους, γ) προτείνονται μέτρα καταπολέμησής του και δ) αναφέρονται χαρακτηριστικά τριών ειδικών κοινωνικών ομάδων – Τσιγγάνοι, Αλβανοί μη νόμιμοι μετανάστες και Πόντιοι – που βρίσκονται στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας και αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ένταξής τους στις περιθωριακές ομάδες των κοινωνικά αποκλεισμένων.

Περιεχόμενα

Πλευρές και οπτικές του κοινωνικού αποκλεισμού
Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
Βιογραφικά σημειώματα

[Περισσότερα...]