Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

24,18 21,76

Ατομικές Διαφορές Μαθητών και Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

24,18 21,76

Περιγραφή

Βασικός στόχος των εργασιών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο θέμα των ατομικών διαφορών και σε μεθόδους και τεχνικές εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων ως επιστημολογικά και ψυχολογικά θεμελιωμένων μεθόδων αξιοποίησης του δημιουργικού δυναμικού των μαθητών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή τους διαδικασία, χωρίς να παραβιάζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Περιεχόμενα

Ιδιοσυγκρασία και εκπαίδευση
Η κρίση στην ελληνική εκπαίδευση
Εκπαίδευση και αυτοαντίληψη των μαθητών: Αλληλεπιδραστική προσέγγιση
Εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
Ψυχολογία ατόμων με ειδικές ανάγκες και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
Κριτική παραδοσιακών και σύγχρονων εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων: προς μια οικο-σωματική-βιωματική προσέγγιση και μια βιωματική, ευρετική και επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική

[Περισσότερα...]