Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

95,00 85,50

In stock

95,00 85,50

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   50659284
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1700-4
Έκδοση:   1η, Οκτώβριος 2015
Κωδ. καταλόγου:   9550610
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   21 x 29
Σελίδες:   800

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που παίρνουν κάποιο εισαγωγικό μάθημα Στατιστικής στο οποίο εκτός από τις βασικές στατιστικές μεθόδους, περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα για την κατανόησή τους στοιχεία Πιθανοτήτων. Δεν απαιτείται έτσι, προηγούμενη σχετική γνώση. Δεν απαιτούνται επίσης, άλλες γνώσεις μαθηματικών πέραν αυτών που αποκτώνται στο λύκειο, στο πλαίσιο των μαθηματικών γενικής παιδείας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου διαρθρώνεται σε δύο μέρη και δεκατέσσερα κεφάλαια. Στο Α΄ Μέρος γίνεται εισαγωγή σε βασικά θέματα πιθανοτήτων στην έκταση και το βάθος που απαιτείται για τη σωστή εφαρμογή και κυρίως για την κατανόηση του νοήματος και της λογικής των στατιστικών μεθόδων που παρουσιάζονται στο Β΄ Μέρος.

Τα δύο μέρη είναι σαφώς διακριτά ενώ ταυτόχρονα συνθέτουν ένα ενιαίο συνεκτικό σύνολο. H εισαγωγή και παρουσίαση των εννοιών, των αποτελεσμάτων και των μεθόδων γίνεται μέσω κατάλληλα επιλεγμένων παραδειγμάτων ώστε να προκύπτει αβίαστα και με προφανή τρόπο η ανάγκη εισαγωγής τους. Επίσης, προσεκτικά επιλεγμένα παραδείγματα και εφαρμογές αλλά και πολλά σχόλια, παρατηρήσεις, σημειώσεις και επισημάνσεις, διατρέχουν περισσότερα από ένα κεφάλαια συνδέοντας αυτά που έπονται με αυτά που προηγούνται και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ύλης και αναδεικνύεται το ενιαίο Πιθανοτήτων και Στατιστικής στη στατιστική προσέγγιση προβλημάτων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου γίνεται σύντομη ανασκόπηση και δίνεται μια σειρά προσεκτικά επιλεγμένων προβλημάτων και ασκήσεων.

Περιλαμβάνονται:
•200 παραδείγματα λυμένα αναλυτικά
•250 προβλήματα και ασκήσεις προς λύση

Περιεχόμενα

Στατιστική προσέγγιση προβλημάτων, Μια γενική επισκόπηση
Πώς απαριθμούμε
Η έννοια και βασικές ιδιότητες της πιθανότητας
Δεσμευμένη πιθανότητα και Ανεξαρτησία ενδεχομένων
Τυχαίες μεταβλητές
Βασικές διακριτές κατανομές
Βασικές συνεχείς κατανομές και το [Περισσότερα…]

Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: