Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

95,00 85,50

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

95,00 85,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50659284
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1700-4
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550610
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   800
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που παίρνουν κάποιο εισαγωγικό μάθημα Στατιστικής στο οποίο εκτός από τις βασικές στατιστικές μεθόδους, περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα για την κατανόησή τους στοιχεία Πιθανοτήτων. Δεν απαιτείται έτσι, προηγούμενη σχετική γνώση. Δεν απαιτούνται επίσης, άλλες γνώσεις μαθηματικών πέραν αυτών που αποκτώνται στο λύκειο, στο πλαίσιο των μαθηματικών γενικής παιδείας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου διαρθρώνεται σε δύο μέρη και δεκατέσσερα κεφάλαια. Στο Α΄ Μέρος γίνεται εισαγωγή σε βασικά θέματα πιθανοτήτων στην έκταση και το βάθος που απαιτείται για τη σωστή εφαρμογή και κυρίως για την κατανόηση του νοήματος και της λογικής των στατιστικών μεθόδων που παρουσιάζονται στο Β΄ Μέρος.

Τα δύο μέρη είναι σαφώς διακριτά ενώ ταυτόχρονα συνθέτουν ένα ενιαίο συνεκτικό σύνολο. H εισαγωγή και παρουσίαση των εννοιών, των αποτελεσμάτων και των μεθόδων γίνεται μέσω κατάλληλα επιλεγμένων παραδειγμάτων ώστε να προκύπτει αβίαστα και με προφανή τρόπο η ανάγκη εισαγωγής τους. Επίσης, προσεκτικά επιλεγμένα παραδείγματα και εφαρμογές αλλά και πολλά σχόλια, παρατηρήσεις, σημειώσεις και επισημάνσεις, διατρέχουν περισσότερα από ένα κεφάλαια συνδέοντας αυτά που έπονται με αυτά που προηγούνται και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ύλης και αναδεικνύεται το ενιαίο Πιθανοτήτων και Στατιστικής στη στατιστική προσέγγιση προβλημάτων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου γίνεται σύντομη ανασκόπηση και δίνεται μια σειρά προσεκτικά επιλεγμένων προβλημάτων και ασκήσεων.

Περιλαμβάνονται:
•200 παραδείγματα λυμένα αναλυτικά
•250 προβλήματα και ασκήσεις προς λύση

Περιεχόμενα

Στατιστική προσέγγιση προβλημάτων, Μια γενική επισκόπηση
Πώς απαριθμούμε
Η έννοια και βασικές ιδιότητες της πιθανότητας
Δεσμευμένη πιθανότητα και Ανεξαρτησία ενδεχομένων
Τυχαίες μεταβλητές
Βασικές διακριτές κατανομές
Βασικές συνεχείς κατανομές και το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική
Περιγραφική Στατιστική
Στατιστικές συναρτήσεις και Δειγματοληπτικές κατανομές
Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση με διάστημα
Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων
Ανάλυση διακύμανσης
Έλεγχοι X²
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Στατιστικοί πίνακες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Απαντήσεις προβλημάτων και ασκήσεων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]