Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ενιαίο

89,58 80,62

Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ενιαίο

89,58 80,62

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12582312
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1438-6
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550595
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   1029
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών και καλύπτει τις ανάγκες τους για ένα σύγχρονο βασικό εγχειρίδιο Οικονομετρίας. Κατάλληλο για μαθήματα, κατά κύριο λόγο, προπτυχιακού επιπέδου, μπορεί να χρησιμεύσει και ως βοήθημα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ιδίως για φοιτητές που προέρχονται από άλλους κλάδους. Το επίπεδο παρουσίασης των θεμάτων είναι όσο το δυνατόν απλούστερο, χωρίς παρ’ όλα αυτά να θυσιάζεται η αυστηρότητα και η ακρίβεια των αναλύσεων. Δίνεται έμφαση στην οικονομική σημασία των διαφόρων υποθέσεων, ενώ όλα σχεδόν τα προσφερόμενα παραδείγματα βασίζονται σε δεδομένα από την ελληνική οικονομία.
Επιπλέον, στο διαδίκτυο είναι αναρτημένα αρχεία που περιέχουν τα παραδείγματα και τα δεδομένα των ασκήσεων του βιβλίου. Περιλαμβάνουν επίσης τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόζουν τις οικονομετρικές τεχνικές σε πραγματικά δεδομένα.

Περιεχόμενα

Ενότητα Α’:
Πρόλογος
Εισαγωγή
Αντικείμενο και σκοποί της οικονομετρίας
Ανάλυση του γραμμικού υποδείγματος
Το γραμμικό υπόδειγμα: μια απλή παλινδρόμηση
Το γραμμικό υπόδειγμα: πολυμεταβλητή παλινδρόμηση
Επεκτάσεις του γραμμικού συστήματος σε μη γραμμικές μορφές
Η τεχνική των ψευδομεταβλητών
Οικονομετρικά προβλήματα: μια παραβίαση των υποθέσεων
Πολυσυγγραμμικότητα
Ετεροσκεδαστικότητα
Αυτοσυσχέτιση, γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές
Σφάλματα μετρήσεως στις μεταβλητές και η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών
Σφάλμα εξειδικεύσεως και επιλογή υποδείγματος
Παραρτήματα
Στοιχεία από τη στατιστική θεωρία
Κατανομές τυχαίων μεταβλητών
Δειγματοληπτική θεωρία
Στατιστική επαγωγή: εκτίμηση
Στατιστική επαγωγή: έλεγχος υποθέσεων
Βασικές έννοιες από την άλγεβρα των μήτρων
Στατιστικοί πίνακες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Ενότητα Β΄:
Ειδικά θέματα
Εξωγενείς πληροφορίες, ομαδοποίηση των παρατηρήσεων και η γενικευμένη μέθοδος των ροπών
Η μη γραμμική μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και ο έλεγχος μη γραμμικών περιορισμών
Υποδείγματα κατανεμομένων χρονικών υστερήσεων
Φαινομενικά μη συνδεόμενες παλινδρομήσεις και το υπόδειγμα Arch
Ποιοτικές και περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές
Συστήματα εξισώσεων
Συστήματα εξισώσεων – βασικές έννοιες
Το πρόβλημα της ταυτοποιήσεως
Μέθοδοι εκτιμήσεως συστημάτων εξισώσεων
Ανάλυση χρονολογικών σειρών Ι
Ανάλυση χρονολογικών σειρών – βασικές έννοιες
Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
Υποδείγματα κινητού μέσου και μεικτά
Μη στάσιμες διαδικασίες – υποδείγματα Arima
Ανάλυση χρονολογικών σειρών ΙΙ
Έλεγχοι στασιμότητας και συνολοκλήρωση
Εξωγένεια, αιτιότητα κατά Granger και αυτοπαλίνδρομα διανύσματα (VAR)
Παραρτήματα
Στατιστικοί πίνακες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Δείτε τα αρχεία δεδομένων από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» του Γ.Κ. Χρήστου:
https://dardanostest.epafos.gr/oikonometria/

[Περισσότερα...]