Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Οικονομετρία-Ασκήσεις

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31340
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0994-8
  • Έκδοση:
   2η ανατύπωση, Νοέμβριος 2006 || 1η, Μάρτιος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550540
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   391
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εκφωνήσεις και οι λύσεις των ασκήσεων που προτείνονται στο βιβλίο του συγγραφέα “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”. Σκοπός των λύσεων αυτών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ελέγχουν την ορθότητα των απαντήσεών τους καθώς επίσης και υποδειγματικούς τρόπους αντιμετώπισης διαφόρων οικονομικών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Το γραμμικό υπόδειγμα: απλή παλινδρόμηση
Το γραμμικό υπόδειγμα: πολυμεταβλητή παλινδρόμηση
Επεκτάσεις του γραμμικού υποδείγματος σε μη γραμμικές μορφές
Η τεχνική των ψευδομεταβλητών
Πολυσυγγραμμικότητα
Ετεροσκεδαστικότητα
Αυτοσυσχέτιση και στοχαστικές ερμηνευτικές μεταβλητές
Σφάλματα μετρήσεως στις μεταβλητές και η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών
Σφάλμα εξειδικεύσεως και επιλογή υποδείγματος
Εξωγενείς πληροφορίες – Ομαδοποίηση των παρατηρήσεων – Γενικευμένη μέθοδος των ροπών
Η μη γραμμική μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και ο έλεγχος μη γραμμικών περιορισμών
Υποδείγματα κατανεμομένων χρονικών υστερήσεων
Φαινομενικά μη συνδεόμενες παλινδρομήσεις και το υπόδειγμα ARCH
Ποιοτικές και περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές
Συστήματα εξισώσεων: βασικές έννοιες
Το πρόβλημα της ταυτοποίησης
Μέθοδοι εκτιμήσεως συστημάτων εξισώσεων
Ανάλυση χρονολογικών σειρών: βασικές έννοιες
Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
Υποδείγματα κινητού μέσου και μεικτά
Μη στάσιμες διαδικασίες – Υποδείγματα ARIMA
Έλεγχοι στασιμότητας και συνολοκλήρωση
Εξωγένεια, αιτιότητα κατά Granger και αυτοπαλίνδρομα διανύσματα (VAR)
Ασκήσεις παραρτήματος: 1. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών, 2. Δειγματοληπτική θεωρία, 3. Επαγωγική στατιστική: εκτίμηση, 4. Επαγωγική στατιστική: έλεγχος υποθέσεων

Δείτε τα αρχεία δεδομένων από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» του Γ.Κ. Χρήστου:
https://dardanostest.epafos.gr/oikonometria/

[Περισσότερα...]