εξώφυλλο Οι Ηλικιωμένοι στον Αγροτικό Χώρο

Οι Ηλικιωμένοι στον Αγροτικό Χώρο

11,95 10,76

Περιγραφή

Στο σύγγραμμα αυτό αποτυπώνονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων σε δύο αγροτικές κοινότητες. Πρόκειται για μια προσπάθεια συστηματικής διεύρυνσης των ερωτημάτων που αναφέρονται στις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων αγροτών και μιας πρώτης ταξινόμησης των προβλημάτων τους. Μέσα από τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύεται μια σειρά από ζητήματα που επισκιάζονται συνήθως και άρα αγνοούνται από την ευρύτερη κοινωνία κάτω από τις εξωραϊσμένες και ειδυλλιακές αντιλήψεις για τις συνθήκες και τις δυνατότητες διαβίωσης στην αγροτική κοινότητα.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
οι ηλικιωμένοι αγρότες ως υποκείμενο μελέτης: Η αναγκαιότητα μιας διερεύνησης
Το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της ανάλυσης
Σχεδιασμός και μεθοδολογία έρευνας
Ανάλυση των αποτελεσμάτων. Βασικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, αξίες και αντιλήψεις των ηλικιωμένων
Μορφές εξάρτησης των ηλικιωμένων αγροτών
Η αναγκαιότητα της κοινωνικής παρέμβασης
Βιβλιογραφία
Παράρτημα: Πίνακες – Ερωτηματολόγιο

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης

Οι Ηλικιωμένοι στον Αγροτικό Χώρο

11,95 10,76