Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Εικόνα του “Άλλου”/ Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών Χωρών

27,56 24,80

Η Εικόνα του “Άλλου”/ Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών Χωρών

27,56 24,80

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-37-0
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2000
  • Κωδ. καταλόγου:
   804137
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   406
Περιγραφή

Μέσω του σχολικού εγχειριδίου δεν μεταδίδονται μόνο γνώσεις στους μαθητές, αλλά καλλιεργούνται στάσεις και μεταβιβάζονται αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, που σχετίζονται με τη συναισθηματική σφαίρα της προσωπικότητας και επηρεάζουν συνεπώς τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις επιλογές, καθώς και τη συμπεριφορά του ατόμου. Είναι σαφές ότι η θεματική αυτή καθίσταται σήμερα, με την έξαρση της βίας, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, καθώς και την εμφάνιση φαινομένων εθνικισμού και θρησκευτικού φανατισμού στο χώρο των Βαλκανίων, εξαιρετικά επίκαιρη και σημαντική αλλά ίσως και καθοριστική για το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Περιεχόμενα

Χαιρετισμοί
Εισαγωγή στη θεματική του συνεδρίου Π.Ξ.
Η ιστορία ως σύγκρουση – Η ιστορία ως γειτνίαση. Εξετάζοντας την ιστορία της σύγκρουσης στα σχολικά βιβλία των Βαλκανίων W.H.
Η εικόνα του "άλλου" στα σχολικά εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας των βαλκανικών χωρών Π.Ξ.- Α.Κ. – Α.Ι. – Δ.Λ. – Κ.Μ.-Σ.Χ.
Η εικόνα του "άλλου" στα σχολικά βιβλία Ιστορίας των βαλκανικών χωρών Π.Ξ.- Α.Α. – Α.Κ.-Α.Ι. – Δ.Λ. – Κ.Μ. – Σ.Χ.
Η αρχαιότητα ως πηγή εθνικών τεκμηρίων στα βαλκανικά εγχειρίδια Ιστορίας (1991-1996) Σ.Β.
Ρητά και υπονοούμενα μηνύματα στα ευρωπαϊκά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας J.J.
Η εικόνα του "άλλου". Ο γείτονας στα σερβικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας D.S.
Η εικόνα του άλλου/του γείτονα στα κροατικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης J. K.
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 1998. Η εικόνα του γείτονα της διπλανής πόρτας K.L.
Η ιστορία των βαλκανικών εθνών όπως παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία της πρώην Γιουγκασλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας D.J.
Οι Βαλκάνιοι γείτονες στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας και γεωγραφίας στα σχολεία Γενικής Κατεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλβανίας A.L.
Η εικόνα των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κροατίας D.A.
Οι ιστορικές προσωπικότητες των γειτόνων στα σχολικά εγχειρίδια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Y.M.
Οι Σέρβοι στα κροατικά και οι Κροάτες στα σερβικά σχολικά εγχειρίδια για την 8η τάξη. Συγκριτική ανάλυση Ζ.Α.
Η αντανάκλαση των διαπολιτιστικών σχέσεων και η ένταξή τους στο περιεχόμενο των σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων στο αλβανικό εκπαιδευτικό σύστημα A.S. – M. G.
Η εικόνα των βαλκάνιων γειτόνων μας στα αναλυτικό πρόγραμμα, στα σχολικά εγχειρίδια και στα βιβλία δασκάλου του ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Γ.Φ. – Μ. Ι.
Εθνική ιστορία ή και Ευρωπαϊκή ιστορία F.P.
Ο εξωτερικός πολιτικός "άλλος", και οι εικόνες της Ευρώπης, όπως διαγράφονται στα υποχρεωτικά σχολικά βιβλία σύγχρονης βουλγαρικής ιστορίας μετά το 1917 S.D.
Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Ρουμανίας L.C. – C.C.
Διακηρύσσοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα μέσω της διαλεκτικής στα σχολικά βιβλία της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1950 και εξής Κ.Α.
"Παρουσιάσεις" των πολιτικών κοινοτήτων στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια της εποχής της δημοκρατίας M.C.
Η εικόνα του "άλλου" στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας: η περίπτωση της Τουρκίας S.O.
Η εικόνα των Βουλγάρων και των Τούρκων στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 1950-1990 Λ.Κ.
Οι αλλαγές στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας: πόσο αποτελεσματικές είναι στη "βελτίωση" της εικόνας του εθνικού άλλου; Ε.Κ.
Η λογοτεχνία έναντι στον εθνικισμό των σχολικών βιβλίων: Η εικόνα των Τούρκων σε έλληνες συγγραφείς Α.Ι.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες