Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Μικροί Γεωργοί στην Ελλάδα

18,91 17,02

Οι Μικροί Γεωργοί στην Ελλάδα

18,91 17,02

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό δείχνει την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην ελληνική ύπαιθρο. Μολονότι οι περισσότεροι θέλουν να πιστεύουν ότι οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα θα εξαφανιστούν, τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν ότι υπάρχουν επιτυχείς στρατηγικές επιβίωσης που ευτυχώς ακολουθούνται από πολλούς μικρούς γεωργούς οι οποίοι και θα επιβιώσουν. Αυτές οι στρατηγικές αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι γυναίκες στην ελληνική γεωργία, όταν οι πολυαπασχολούμενοι άντρες τους καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα στερεότυπα για τις γεωργικές ικανότητες των γυναικών και να τους μεταβιβάσουν νόμιμα την ιδιότητα του γεωργού. Επιπροσθέτως, η έρευνα παρουσιάζει την έλλειψη γεωργικής κατάρτισης των γεωργών -η οποία ευθύνεται κατά πολύ για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας- και τις ηλικιακές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις που ελαχιστοποιούν την πρόσβασή τους στην ενλόγω κατάρτιση. Η μελέτη αυτή θα βοηθήσει να διαμορφωθεί μια καταλληλότερη περιφερειακή αγροτική πολιτική, που θα στηρίζει τους μικρούς γεωργούς και θα εντάσσει με ισοτιμία τις γυναίκες ενεργούς γεωργούς στο γεωργικό επάγγελμα και τους γεωργικούς θεσμούς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Το θεωρητικό πλαίσιο: Ένταξη/αποκλεισμός των μικρών γεωργών από το γεωργικό επάγγελμα
Το γεωργικό πλαίσιο στην Ελλάδα: Ο ρόλος της ΚΑΠ για τη γεωργική ανάπτυξη στην Ελλάδα, Βασικά χαρακτηριστικά της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές
Περιγραφή του γεωργικού πληθυσμού της έρευνας: Μεθοδολογία, Η δημογραφική κατάσταση, Χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Οι κοινωνικές στάσεις των γεωργών
Η δυναμική της γεωργικής εργασίας και διαχείρισης: Η γεωργική απασχόληση ανδρών και γυναικών, Ποιος παίρνει τις γεωργικές αποφάσεις
Η τυπολογία ένταξης/αποκλεισμού από το γεωργικό επάγγελμα: Η τυπολογία ένταξης/αποκλεισμού των γυναικών μικρών γεωργών από το επάγγελμα
Το θεσμικό πλαίσιο της ένταξης στο γεωργικό επάγγελμα: Πρόσβαση στη γεωργική κατάρτιση, Η πρόσβαση των μικρών γεωργών στους γεωργικούς συνεταιρισμούς, Η συμμετοχή των μικρών γεωργών στο πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης των γεωργών (ΟΓΑ)
Γεωργική διαδοχή και στρατηγικές επιβίωσης: Μελλο9ντικές προοπτικές για τη γεωργία, συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας και διαδοχή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Στρατηγικές επιβίωσης των μικρών γεωργών: ποιος μπορεί να επιβιώσει και πώς
Σύνθεση αποτελεσμάτων και προτάσεις: Σύνθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεις για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας
Ευρετήριο εννοιών

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες