Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γυναίκες και Πολιτική

18,61 16,75

Γυναίκες και Πολιτική

18,61 16,75

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31177
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0366-6
  • Έκδοση:
   1η, 1992
  • Κωδ. καταλόγου:
   567275
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   307
Περιγραφή

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η σκιαγράφηση της πολιτικής φυσιογνωμίας των γυναικών, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, με σημείο αναφοράς την πολιτική πρόσληψη. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τελευταία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και σε εκφράσεις της πολιτικής συμπεριφοράς των γυναικών είναι ενδεικτικός έντονων εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο πρότυπο της “γυναικείας” πολιτικότητας, αλλά και δηλωτικός συγκεκριμένων τάσεων μετεξέλιξης.

Περιεχόμενα

Το αντικείμενο και η εμπειρική διερεύνησή του
Θεωρητικοί άξονες και κυρίαρχες αντιλήψεις
Αντιλήψεις για την πολιτική διαδικασία και το ρόλο των γυναικών
Συνείδηση φύλου και αντιλήψεις για την πολιτική
Πολιτικό ενδιαφέρον και επικοινωνία
Συμμετοχική προδιάθεση και πολιτική συμμετοχή
Ιδεολογική ταυτότητα
Συμπερασματικές παρατηρήσεις

[Περισσότερα...]