Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εθνική και Ευρωπαϊκή Ταυτότητα

17,02 15,32

17,02 15,32

Περιγραφή

Η μελέτη της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας και της μεταξύ τους σχέσης βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της προβληματικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συλλογικό αυτό έργο εξετάζονται τα θέματα: (1) “Η ελληνική ταυτότητα και η Ευρώπη: Μια ιδιόμορφη ιστορική σχέση”· τα βασικά πολιτισμικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας είναι συμβατά με τις αξίες και τα πολιτισμικά κεκτημένα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. (2) “Το έθνος και η Ευρώπη: Οι απόψεις, οι στάσεις και οι διαθέσεις των πολιτών”· τα εθνικά, πολιτισμικά και συμβολικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας κατέχουν την πρωταρχική θέση στη συνείδηση των πολιτών, όμως η σχέση με την Ευρώπη τους προβληματίζει ιδιαίτερα. (3) “Αναπαραστάσεις του έθνους, της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά ΜΜΕ και στα πολιτικά κόμματα”· τα ΜΜΕ έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν την κοινή γνώμη, ενώ τα πολιτικά κόμματα τονίζουν περισσότερο τα πολιτικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας παρά τα πολιτισμικά συμβολικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας. (4) “Εθνική ταυτότητα των μεταναστών παράγοντας ξενοφοβίας και ρατσισμού”· η μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας εκδηλώνει ρατσιστικές τάσεις για τους ξένους και ιδιαίτερα για τους Αλβανούς. (5) “Ελληνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα: Η εκπαιδευτική διάσταση των συγκλίσεων και αποκλίσεων”· εξετάζεται ο τρόπος που συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι δύο αυτές ταυτότητες στο επίπεδο των θεσμών, των διδασκόντων και των διδασκομένων και διατυπώνεται ένα θεωρητικό μοντέλο για την ερμηνεία των διαφορών των τριών αυτών επιπέδων.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Ελληνική ταυτότητα και Ευρώπη: Μια ιδιόμορφη ιστορική σχέση
Εθνική ταυτότητα και Ευρώπη. Στάσεις και διαθέσεις των Ελλήνων πολιτών
Μια ποσοτική ανάλυση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας στην Ελλάδα
Αναπαραστάσεις του έθνους, της Ε.Ε. και της Ευρώπης από τα ΜΜΕ και τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας
Η ταυτότητα των μεταναστών, παράγοντας ξενοφοβίας και ρατσισμού – Η περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών
Ελληνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η εκπαιδευτική διάσταση των συγκλίσεων και αποκλίσεων
Παράρτημα Ι: Το εθνικόν πρόβλημα
Παράρτημα ΙΙ: Συνθήκη περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινότητας
ΟΙ συγγραφείς
Εκδόσεις ΚΕΚΜΟΚΟΠ

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης