Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα στο Τέλος του 20ού Αιώνα

14,93 13,44

Το Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα στο Τέλος του 20ού Αιώνα

14,93 13,44

Περιγραφή

Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα, επηρεασμένο στην ιστορική του πορεία και διαμορφωμένο από το βαθμό και τη μορφή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας, την πολιτική αστάθεια, τις εμφύλιες συρράξεις, τις δικτατορικές και τις ξένες έμμεσες επεμβάσεις, βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα, στο τέλος του αιώνα μας, με τις προκλήσεις της εποχής μας. Στο έργο αυτό εξετάζονται, σημαντικά θέματα που αφορούν τον συνδικαλισμό όπως είναι: η συμβολή του εργατικού κινήματος στην ανάπτυξη της οικονομίας, η σημασία και ο ρόλος του εργοδοτικού συνδικαλισμού στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η αναγκαιότητα συμμετοχής των εργαζομένων στους φορείς χάραξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής, η θέση της γυναίκας σήμερα στο συνδικαλιστικό κίνημα και η ευρωπαϊκή εμπειρία στο χώρο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αν τέλος, δεχτούμε ότι οι ανακατατάξεις στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης είναι σημαντικές, τότε ανακύπτει το ερώτημα: Μήπως τα συνδικάτα διέρχονται μια περίοδο κρίσεως; Εξακολουθούν να αποτελούν οργανώσεις καθολικής αλληλεγγύης ή μορφοποιούν λειτουργικό εξάρτημα της κοινωνίας των δύο τρίτων;

Περιεχόμενα

Αναδρομή σ’ ένα αμφιλεγόμενο παρελθόν
Συμβολή του εργατικού κινήματος στην ανάπτυξη της οικονομίας
Εργοδοτικός συνδικαλισμός και κοινωνική πολιτική
Συμμετοχή εργαζομένων στους φορείς χάραξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής
Θέση των γυναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα
Η ευρωπαϊκή εμπειρία στο χώρο των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Κρίση των συνδικάτων: Οργανώσεις καθολικής αλληλεγγύης ή λειτουργικό εξάρτημα της κοινωνίας των δύο τρίτων;

[Περισσότερα...]

Δείτε επίσης