Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

15,03 13,53

Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

15,03 13,53

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-082-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2003
  • Κωδ. καταλόγου:
   402082
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   286
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία αποτελεί συμβολή στο αντικείμενο της πολιτικής κοινωνιολογίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εξετάζει τη σχέση συνδικαλιστικού κινήματος και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως αυτή καταγράφεται κυρίως στην ελληνική εμπειρία, με κύριο στόχο να κατανοηθούν οι επιπτώσεις της ολοκλήρωσης, (α΄) στις σχέσεις εκμετάλλευσης και εξουσίας που παρατηρούνται στον εργασιακό χώρο και, (β΄) στην οργάνωση και λειτουργία του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος. Επίκεντρο της ανάλυσης είναι, αφενός, η “δημοκρατία στις εργασιακές σχέσεις” (“εργασιακή ισότητα ανδρών και γυναικών”, “κοινωνική ρύθμιση της εργασίας”, “διαβούλευση και συμμετοχή εργαζομένων”, “ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις”) και, αφετέρου, η “δημοκρατία στη συνδικαλιστική δράση” (“αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του συνδικαλισμού”, “κοινωνικός διάλογος ως δημοκρατική πρακτική”, “εξωθεσμική δράση ως έλλειμμα δημοκρατίας”).

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Συνδικαλιστικό κίνημα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Δημοκρατία στις εργασιακές σχέσεις: Εργασιακή ισότητα ανδρών και γυναικών, Κοινωνική ρύθμιση της εργασίας, Διαβούλευση και συμμετοχή εργαζομένων, Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
Δημοκρατία στη συνδικαλιστική δράση: Αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του συνδικαλισμού, Κοινωνικός διάλογος ως δημοκρατική πρακτική, Εξωθεσμική δράση ως έλλειμμα δημοκρατίας
Επίλογος: Ο συνδικαλισμός στη δίνη του "εξευρωπαϊσμού"
Παραρτήματα: Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του 1961, Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ του 2000, Ερωτηματολόγιο της έρευνας
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες