Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας

10,95 9,86

Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας

10,95 9,86

Περιεχόμενα

Το μοντέλο του Schon και ο στοχασμός στο εκπαιδευτικό έργο
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: στοχασμός και πρακτική άσκηση
Ο στοχασμός στο εκπαιδευτικό έργο: μια νέα θεματική στην έρευνα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Διαπιστώσεις και συμπεράσματα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες