Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση

11,10 9,99

Η Εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση

11,10 9,99

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31500
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-7643-30-8
  • Έκδοση:
   1η, 1996
  • Κωδ. καταλόγου:
   643305
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   197
Περιγραφή

Ο συγγραφέας προσφέρει μια σύνθεση των τελευταίων επιτευγμάτων στο πεδίο της εμπειρικής έρευνας στην εκπαίδευση, δείχνοντας ότι οι προοπτικές είναι ανοικτές στην ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε “ανθρώπινες πηγές”, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία θα εξαρτάται ως επί το πλείστον από τη διανοητική ανάπτυξη των μελών της.

Περιεχόμενα

Ορισμοί
Ποσοτική και ποιοτική
Παραδείγματα: Ψυχολογική θεωρία και παιδαγωγική έρευνα, Στρατηγικές μεταβλητές και εκπαιδευτική αμεροληψία, Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος και αξιολόγηση, Ανάλυση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Άλλοι τομείς έρευνας
Ιδρύματα έρευνας και διάδοσης

[Περισσότερα...]