Δημογραφικές Μεταβολές, Αγορά Εργασίας και Συντάξεις

22,89 20,60

In stock
Στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

22,89 20,60

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31186
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0986-9
Έκδοση:   1η, Σεπτέμβριος 2003
Κωδ. καταλόγου:   9551208
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   406

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, χωρίς να επιδιώκει την πλήρη περιγραφή των εργαλείων δημογραφικής ανάλυσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της δημογραφίας αλλά και το αντικείμενο που πραγματεύεται (πληθυσμός). Επιπλέον, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία των διαχρονικών μεταβολών της κατά ηλικία δομής του πληθυσμού για ορισμένους βασικούς τομείς οργάνωσης της κοινωνίας μας και ειδικότερα την αγορά εργασίας και τα συστήματα συνταξιοδότησης. Η προσέγγιση των δημογραφικών ζητημάτων γίνεται μέσα από μία “ψύχραιμη οπτική” η οποία στοχεύει σε ένα συστηματικό και πολύπλευρο προβληματισμό που συνδυάζει τις δημογραφικές αλλαγές με τις κοινωνικο-οικονομικές τους επιπτώσεις και καταλήγει προβάλλοντας την ανάγκη χάραξης πολιτικών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τον περιορισμό των ανισοτήτων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Δημογραφία και πληθυσμός
Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα
Δημογραφικές αλλαγές και επιπτώσεις για την αγορά εργασίας
Δημογραφικές εξελίξεις και κοινωνική ασφάλιση: Η περίπτωση του [Περισσότερα…]