Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία

21,90 19,71

Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία

21,90 19,71

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο εισάγει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του σχετικού επιστημονικού αντικειμένου στις βασικότερες δημογραφικές έννοιες συνδυάζοντας τον υπολογισμό δημογραφικών συντελεστών με την παρουσίαση δευτερογενών δεδομένων που σκιαγραφούν τις σημαντικότερες δημογραφικές εξελίξεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές ερμηνεύονται υπό το πρίσμα κοινωνιολογικών και οικονομικών θεωρητικών προσεγγίσεων προσφέροντας μια ολοκληρωμένη δημογραφική προσέγγιση που συνδυάζει τη δημογραφική ανάλυση με την κοινωνική δημογραφία.
Πέρα όμως από τον αρχικό αυτό σκοπό, η συγγραφέας ευελπιστεί το βιβλίο να αποτελέσει ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο για ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται να ανακαλύψει την άρρηκτα συνυφασμένη σχέση των δημογραφικών εξελίξεων στον πλανήτη με τη διάρκεια και την ποιότητα της ζωής μας, την υγεία μας, την αναπαραγωγική μας συμπεριφορά, τις μετακινήσεις μας μέσα στο χώρο αλλά και πληθώρα άλλων συνιστωσών που συνδέονται με τον τρόπο που διάγουμε τον καθημερινό μας βίο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή στη δημογραφία
Συλλογή και ανάλυση δημογραφικών δεδομένων
Βασικές δημογραφικές έννοιες
Αναπαραγωγή – Γαμηλιότητα πληθυσμού
Θνησιμότητα πληθυσμού
Κινητικότητα πληθυσμού
Πληθυσμιακές εξελίξεις και προσεγγίσεις δημογραφική πολιτική
Παραρτήματα
Ξένη βιβλιογραφία
Ελληνική βιβλιογραφία.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες