εξώφυλλο Κοινωνική Δημογραφία

Κοινωνική Δημογραφία

13,93 12,54

Περιεχόμενα

Η μελέτη του πληθυσμού
Η αναπαραγωγή του πληθυσμού
Η φθορά του πληθυσμού
Η κινητικότητα του πληθυσμού
Θεωρίες περί πληθυσμού και δημογραφική πολιτική

[Περισσότερα...]

Κοινωνική Δημογραφία

13,93 12,54