Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνική Δημογραφία

13,93 12,54

Κοινωνική Δημογραφία

13,93 12,54

Περιεχόμενα

Η μελέτη του πληθυσμού
Η αναπαραγωγή του πληθυσμού
Η φθορά του πληθυσμού
Η κινητικότητα του πληθυσμού
Θεωρίες περί πληθυσμού και δημογραφική πολιτική

[Περισσότερα...]