Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία

16,13 14,52

Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία

16,13 14,52

Περιγραφή

Η προβληματική της διγλωσσίας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και στον ελλαδικό χώρο μεγάλη επικαιρότητα. Κι αυτό, όχι μόνο γιατί η Ελλάδα έχει ήδη αποκτήσει έναν πολυεθνικό χαρακτήρα. Η πορεία προς την Ενωμένη Ευρώπη και η διεθνοποίηση που παρατηρείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες καθιστά την κατάκτηση και τη χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών του ανθρώπου στον επαγγελματικό, πνευματικό και συναισθηματικό τομέα. Και ενώ η θεματική της Διγλωσσίας αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες στον διεθνή επιστημονικό χώρο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολυάριθμων ερευνών και θεωρητικών μελετών, στην Ελλάδα μέχρι τώρα έχει παραμεληθεί από τους αντίστοιχους επιστημονικούς κλάδους. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται μέσω μιας ψυχογλωσσολογικής προσέγγισης βασικές θεωρητικές θέσεις και εμπειρικά πορίσματα αυτού του φαινομένου. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή και παρουσίαση της προβληματικής της Διγλωσσίας στον διεθνή και ελλαδικό χώρο, γίνεται αναφορά στους διάφορους ορισμούς και στις σπουδαιότερες μορφές της Διγλωσσίας. Η ταυτόχρονη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη απασχολεί το βιβλίο στα πλαίσια των οποίων περιγράφονται και αξιολογούνται οι αναπτυξιακές διαδικασίες που παρατηρούνται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη δίγλωσσων παιδιών, όπως έχουν καταγραφεί και μελετηθεί από διάφορους επιστήμονες, από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Με τη θεματική της κατάκτησης/εκμάθησης μιας δεύτερης ή ξένης γλώσσας έχουν ασχοληθεί πολυάριθμες έρευνες και θεωρίες, ιδιαίτερα τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες. Τα πορίσματα αυτών των μελετών παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος αυτού του βιβλίου.

Περιεχόμενα

Οριοθέτηση της διγλωσσίας
Τυπολογία της διγλωσσίας
Γλωσσική ανάπτυξη και διγλωσσία
Μελέτη της ταυτόχρονης δίγλωσσης γλωσσικής ανάπτυξης
Ανάπτυξη της δίγλωσσης γλωσσικής ικανότητας
Έρευνες και μελέτες, θεωρίες και υποθέσεις
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βασικές αρχές της διαδοχικής κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας
Παράγοντες επίδρασης κατά την κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες