Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων

41,80 37,62

Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων

41,80 37,62

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31068
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-216-4
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402216
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   507
Περιγραφή

Η εποχή που η διδασκαλία του μαθήματος στις Αγορές Παραγώγων αποτελούσε πολυτέλεια σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής επιστήμης έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα τα παράγωγα αποτελούν ενεργητικό τμήμα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και απαραίτητο εργαλείο για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων αλλά και τα οικονομικά τμήματα βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η γνώση των αγορών αυτών να γίνεται απαραίτητη σε όλους τους συμμετέχοντες σ’ αυτές.
Το βιβλίο αυτό εξηγεί την αναγκαιότητα των παραγώγων αγορών στη σημερινή εποχή των απελευθερωμένων αγορών της παγκοσμιοποίησης. Οι συστηματικοί κίνδυνοι για τους επενδυτές που προέρχονται από τις μεταβαλλόμενες τιμές των επιτοκίων, των νομισμάτων, των χρηματιστηρίων και των διαφόρων εμπορευμάτων μπορούν να εξισορροπηθούν μόνο με τη χρήση παραγώγων συμβολαίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής ενημέρωσης (ΣΜΕ) και τα δικαιώματα είναι τα κατ’ εξοχήν δύο προϊόντα που προσφέρονται για να αντισταθμίσουν τους ανωτέρω κινδύνους. Η αποτελεσματικότητα των συμβολαίων αυτών γίνεται αντιληπτή μέσα από πολλά παραδείγματα αντιστάθμισης και κερδοσκοπίας όπου γίνεται χρήση συμβολαίων που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διεθνή χρηματιστήρια ενώ παράλληλα αντλούνται παραδείγματα και από την ελληνική Αγορά Παραγώγων και τα υπάρχοντα συμβόλαια σ’ αυτήν. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των πανεπιστημιακών προγραμμάτων οικονομικών σχολών και χρηματοοικονομικής και είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα. Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η χρήση των οικονομικών όρων να είναι σύμφωνη με το Λεξικό που διαμόρφωσε εντεταλμένη Ομάδα Εργασίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό σημείωμα
Τα παράγωγα και η εξέλιξή τους
Ο κίνδυνος και η μέτρησή του
Η αντιμετώπιση του κινδύνου
Η λειτουργία των παραγώγων αγορών
Προθεσμιακά συμβόλαια, ΣΜΕ και αποτίμηση
Αντιστάθμιση και κερδοσκοπία στις προθεσμιακές αγορές
Δικαιώματα και αποτίμηση
Αντιστάθμιση στις αγορές δικαιωμάτων
Δείκτες και παράγωγα δεικτών
Ομόλογα και παράγωγα ομολόγων
Αγορές συναλλάγματος και παράγωγα
Εξειδικευμένα προϊόντα στις αγορές παραγώγων
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ

[Περισσότερα...]