Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τα Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Κινήματος

14,92 13,43

Τα Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συνδικαλιστικού Κινήματος

14,92 13,43

Περιγραφή

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα αποτελούν είτε εκφράσεις γενικότερων τάσεων που εκδηλώνονται στον διεθνή χώρο παρουσιάζοντας τις ελληνικές τους ιδιόμορφες, είτε συνιστούν εθνικές ιδιαιτερότητες που διατηρούνται στο χρόνο και εξελίσσονται ακολουθώντας την ιστορική παράδοση και συχνά τις παθογένειες που στιγμάτισαν τη μακρά πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναλύονται σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εμπειρίες και πρακτικές στον ευρωπαϊκό χώρο, αναζητώντας τις σχετικές συγκλίσεις και αποκλίσεις από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα. Η επισήμανση, η καταγραφή και η ανάλυση δεκατεσσάρων (14) γνωρισμάτων του σύγχρονου ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και η συγκριτική ευρωπαϊκή διάσταση, που διαπνέει το όλο εγχείρημα που αποτυπώνεται στον τόμο, στοχεύουν στην ανάδειξη των όρων ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του, των παθογενειών εκείνων που αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων του. Η δε επισήμανση των αδυναμιών και οι αιτίες που τις προκαλούν συνιστούν εν δυνάμει συντελεστές αντιμετώπισής τους. Η άντληση, τέλος, θετικών πρακτικών από το διεθνές συνδικαλιστικό περιβάλλον καταδεικνύει ότι η κρίση του συνδικαλισμού στις μέρες, αν και κανόνας, συνυπάρχει με θετικές εξαιρέσεις που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ενίσχυση της νομοτελειακά αναγκαίας συλλογικής έκφρασης της εργασίας σε εθνικό και υπερεθνικό πλέον πεδίο, τη στιγμή μάλιστα που η μισθωτή εργασία βιώνει στις μέρες μας πρωτοφανείς ιστορικά και πολυσύνθετες επιθέσεις, στο πλαίσιο της συντελούμενης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης υπό το στίγμα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ιστορικό παρελθόν καθυστερημένης χρονικά εμφάνισης, μη ομαλής ανάπτυξης και βραδείας "ενηλικίωσης"
Χαμηλό ποσοστό της δυνάμει εκπροσωπούμενης μισθωτής εργασίας
Χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα
Μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας ως έκφραση της γενικότερης τάσης στο διεθνή χώρο
Ιδιότυπη ενιαία οργανωτική έκφραση με διαφοροποίηση ως προς το καθεστώς απασχόλησης
Εσωτερικός οργανωτικός πολυκερματισμός μιας ποικιλόμορφης τριτοβάθμιας δομής
Απόλυτη κυριαρχία του δημόσιου τομέα και σοβαρό έλλειμμα εκπροσώπησης του αντίστοιχου ιδιωτικού
Σωματειακή μορφή του συνδικάτου και κρατικός έλεγχος των λειτουργιών του
Το συνδικάτο ως κυρίαρχος και αποκλειστικός, κατ’ ουσίαν, θεσμός εκπροσώπησης της εργασίας
Έλλειψη θεσμού εκπροσώπησης των εργαζομένων στη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων
Έλλειψη οικονομικής αυτοδυναμίας και οικονομική εξάρτηση από το Κράτος
Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις σε απόλυτη αντιστοιχία με τα πολιτικά κόμματα, η έντονη παραταξιοποίηση και η αμφισβήτηση της αυτονομίας
Μερική άμβλυνση του παραδοσιακού και έντονα συγκρουσιακού κοινωνικού μοντέλου με την εισαγωγή συναινετικών στοιχείων
Περιορισμένος ο διεθνής και ευρωπαϊκός προσανατολισμός των ελληνικών συνδικάτων
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]