Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

36,33 32,70

Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

36,33 32,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32207
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1237-5
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9564225
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   308
Περιγραφή

Η αξιολόγηση, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο παρόν βιβλίο, περιλαμβάνει την αξιολόγηση του σχολείου, του αναλυτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών σπουδών, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των καινοτόμων πρακτικών, του χώρου, των υλικών και των μέσων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού και του μαθητή.
Στον παρόν βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας, εκπαιδευτικούς, κυρίως προσχολικής ηλικίας και ψυχολόγους, σχολικούς συμβούλους, γονείς, καθώς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, επιχειρείται μια περιγραφή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, με έμφαση στην προσχολική. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά δίνεται ο ορισμός της αξιολόγησης γενικότερα και της εκπαιδευτικής ειδικότερα, καθώς και των σχετικών με αυτή άλλων όρων. Έπειτα γίνεται αναφορά στους στόχους της αξιολόγησης, το αντικείμενο, τα κριτήρια, τις μεθόδους και τις τεχνικές, τη διαδικασία, τα μέσα, τους φορείς και τα αποτελέσματα της.
Ακολουθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αναφέραμε προηγουμένως τι περιλαμβάνει. Σε όλες τις περιπτώσεις περιγράφεται η αξιολόγηση των παραπάνω γενικά και στην προσχολική αγωγή ειδικά. Ειδικότερα όμως για την αξιολόγηση του μαθητή επικεντρωνόμαστε στην αξιολόγηση του νηπίου, η οποία διαφέρει κατά πολύ από αυτήν του παιδιού στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραδοσιακές και οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η καθεμία από αυτές. Επιπλέον γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην αξιολόγηση δύο ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, αφενός των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα και αφετέρου των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Τέλος, επιχειρείται μια κριτική αξιολόγηση της αξιολόγησης, κατά την οποία γίνεται αναφορά αφενός στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραδοσιακών και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης αντίστοιχα και αφετέρου στα επιχειρήματα υπέρ και κατά της αξιολόγησης γενικότερα και στην προσχολική εκπαίδευση ειδικότερα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Οι μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, με έμφαση σε αυτές που χρησιμοποιούνται στην προσχολική εκπαίδευση
Κριτική αξιολόγηση της αξιολόγησης
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων.

[Περισσότερα...]