Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνικό-Ηθική Μάθηση

23,89 21,50

Ο Ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνικό-Ηθική Μάθηση

  • Η οικο-σωματική - βιωματική προσέγγιση ως εναλλακτική πρόταση στο γνωστικισμό: Προς μια βιωματική, ευρετική και επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική

23,89 21,50

Περιγραφή

Το κύριο ενδιαφέρον του συγγραφέα επικεντρώνεται στο ρόλο του πλαισίου, τόσο σε σχέση με την ερμηνεία και την κατανόηση των επικοινωνιακών πράξεων, όσο και σε σχέση με τη διαμόρφωση της κοινωνικο-ηθικής συνείδησης και συμπεριφοράς, την έννοια του εαυτού, το διαπροσωπικό στιλ συμπεριφοράς, τις διαδικασίες απόκτησης της γνώσης, το υποκειμενικό βίωμα του σύγχρονου ανθρώπου, τις διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησης και τις λειτουργικές συζεύξεις μεταξύ του εγκεφάλου και του περιβάλλοντος.

Περιεχόμενα

Γνωστικισμός και ανθρώπινη εμπειρία
Η ψυχολογία ως οικο-σωματική βιωματική επιστήμη
Η κατανόηση των αναπτυσσόμενων λειτουργικών συζεύξεων εγκεφάλου-περιβάλλοντος ως αντικείμενο έρευνας της ψυχολογίας
Ο ρόλος του πλαισίου στην ερμηνεία και κατανόηση των επικοινωνιακών πράξεων και τα στιλ διαπροσωπικής συμπεριφοράς
Κοινωνική αλληλεπίδραση, εαυτός και κοινωνικο-ηθική μάθηση: από τα πλαίσια στα σενάρια και την αφήγηση
Η οικ-σωματική-βιωματική προσέγγιση και η ασυμμετρική λειτουργία του εγκεφάλου
Ο ρόλος του πλαισίου στην ερευνητική – γνωστική διαδικασία, στην εκπαίδευση και στη μάθηση
Τα μηνύματα του πλαισίου και το υποκειμενικό βίωμα του σύγχρονου ανθρώπου
Ο κοινωνικός και ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος του πλαισίου και η οικο-σωματική-βιωματική προσέγγιση στην Ψυχολογία: Κάτι σαν επίλογος

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες