Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από την Ψυχοφυσική στην Οικολογική Ψυχολογία

17,91 16,12

Από την Ψυχοφυσική στην Οικολογική Ψυχολογία

17,91 16,12

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι τριπλός: πρώτος, να προσφέρει στον αναγνώστη ένα βιογραφικό πορτρέτο του J.J.Gibson και τους σπουδαιότερους διανοητικούς σταθμούς της ζωής του· δεύτερον, να παρουσιάσει το έργο και τη σκέψη του στις διαφορετικές περιόδους της επιστημονικής του σταδιοδρομίας, σκιαγραφώντας την ανάπτυξη και την εκλέπτυνση των ιδεών του μαζί με τις κριτικές του στα διάφορα ζητήματα της ψυχολογίας της αντίληψης, με την οποία κυρίως ασχολήθηκε· και, τρίτον, να παρουσιάσει τους θεμελιώδεις προβληματισμούς της οικολογικής ψυχολογίας και να προσφέρει μια βασική της πρόσφατη βιβλιογραφία. Η παρουσίαση γίνεται με μια διαπλοκή των βιογραφικών στοιχείων με το επιστημονικό του έργο, το οποίο, όσο αυτό είναι δυνατό, τοποθετείται σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο κάνοντας αναφορές στις κυρίαρχες παραδοσιακές προσεγγίσεις της ψυχολογίας (ατομισμός και δομισμός, ψυχοφυσική, συμπεριφορισμός, μορφολογική ψυχολογία, φαινομενολογία, γνωστικισμός) με τις οποίες ο Gibson συσχετίζεται κριτικά απορρίπτοντάς τες, προσφέροντάς μας συγχρόνως τη βάση μιας νέας, ριζοσπαστικής προσέγγισης στην ψυχολογία, που ονόμασε οικολογική.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Από την ύπαιθρο και τα τρένα στα θεατρικά και ψυχολογικά εργαστήρια
Κριτική της μορφολογικής και δομικής ψυχολογίας και οι πρώτες εξηγήσεις του Gibson για την αντιληπτική δραστηριότητα
Έργο και δραστηριότητες στο Smith College
Οι έρευνες του Gibson πάνω στις διαδικασίες οπτικής προσαρμογής: Κριτική της κλασικής ψυχοφυσικής και η ανάπτυξη μιας καινούργιας ψυχοφυσικής προσέγγισης
Οι έρευνες του Gibson πάνω στον αντιληπτικό έλεγχος της δράσης και η ανάπτυξη μιας δυναμικής φαινομενολογικής και λειτουργικής προσέγγισης
Ο Gibson ως κοινωνικός ψυχολόγος και ακτιβιστής
Πειραματισμοί και έρευνα στον αμερικανικό στρατό πάνω στην αντίληψη και ιδιαίτερα στην περίπτωση των διαδικασιών προήγησης μαχητικών αεροπλάνων
Το πρόβλημα της αντίληψης του χώρου: από την εναέρια θεωρία στην εδαφική και οικολογική προσέγγιση
Το πρόβλημα της αντίληψης της κίνησης, των συμβάντων και του εαυτού: ο μύθος του χρόνου και του χώρου και ο ρόλος της εξωδεκτικής και ιδιοδεκτικής εμπειρίας και πληροφορίας στη διαδικασία της αντίληψης
Η οικολογική φυσική και οπτική ενάντια στις παραδοσιακές προσεγγίσεις: βασικές έννοιες και παραδοχές
Αντιληπτική μάθηση: εμπλουτισμός ή διαφοροποίηση;
Το πρόβλημα της έννοιας και της αντίληψης των εικόνων: από τις θεωρίες της ψυχοφυσικής και λειτουργικής πιστότητας στην οικολογική προσέγγιση
Ο άμεσος ή οικολογικός ρεαλισμός της προσέγγισης του Gibson: προς μια οικολογική προσέγγιση στην ψυχολογία της τη γνώση
Οικολογική προσέγγιση της έμμεσης ή διαμεσολαβημένης αντίληψης και γνώσης: προς μια οικολογία των αναπαραστάσεων
Μια σύγκριση του πρώιμου επιστημονικού έργου του Gibson και του ύστερου έργου του
Κριτικές στην οικολογική προσέγγιση του Gibson και η ανάπτυξή της
Τι γενικά μας έχει προσφέρει η οικολογική ψυχολογία του Gibson και οι προκλήσεις του για την έρευνα στον 21ο αιώνα
Τίτλοι εργασιών από τα Purple Perils του James Gibson
Πρόσφατη βιβλιογραφία της οικολογικής ψυχολογίας (1989-σήμερα)
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες