Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα

21,89 19,70

Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα

21,89 19,70

Περιγραφή

Στις τελευταίες δεκαετίες γίνεται ορατό όλο και περισσότερο το φαινόμενο της συρρίκνωσης του αγροτικού χώρου που συνοδεύεται από βαθιές και κατά τα φαινόμενα αναπότρεπτες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού του χώρου. Κοινωνικές και οικονομικές δομές αιώνων, πληθυσμιακές συνθέσεις και χαρακτηριστικά της απασχόλησης, παραδεδομένες συλλογικότητες και αυτονόητες αξίες, συμπεριφορές, νοοτροπίες και πρότυπα, δεδομένες ταξινομήσεις και δίπολα ανατρέπονται και δίνουν τη θέση τους ή αναδιαμορφώνονται σε νέα μορφώματα που συνθέτουν ή προοιωνίζουν μια νέα πραγματικότητα. Ο αγροτικός χώρος δεν είναι πια αυτός που ήταν ως μια ενότητα κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική στην οποία κυρίαρχος φορέας είναι ο αγρότης καλλιεργητής της γης και κτηνοτρόφος και ο τρόπος ζωής του. Μια νέα έννοια, και υπό μία οπτική ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό υποκείμενο και υποκείμενο πολιτικής, αναδύεται μέσα από τις αλλαγές και την εξέλιξη ως ο καινούργιος φορέας ή χώρος αναφοράς της περιφέρειας, η Ύπαιθρος Χώρα, η οποία περιλαμβάνει ως μικρό τμήμα της και τον υπό στενή έννοια αγροτικό χώρο….

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα, Κ.Κ.
Εισαγωγή, Θ.Α. – Α.Μ.
Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Στην πηγή μιας νέας σχέσης μεταξύ των πόλεων και των χωριών, M.S.
Σύγχρονα διαρθρωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου. Σε αναζήτηση ενός νέου ρόλου για την αγροτική εκμετάλλευση, Α.Μ.
Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, χωρικές και κοινωνικές ανασυνθέσεις του ύπαιθρου χώρου, Θ.Α.
Χωρική προσέγγιση της οργάνωσης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Χωρικά συστήματα μικρών πόλεων, Δ.Γ.
Η αειφόρος προσέγγιση της διαχείρισης των φυσικών πόρων της αγροτικής ανάπτυξης, Α.Κ.
Από το τοπικό στο παγκόσμιο: παγκοσμιοποίηση και τοπική ανάπτυξη, Α.Γ.Π.|| Η συμβολή των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, Δ.Κ.
Ο ελληνικός αγροτικός χώρος στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για τη γεωργία και της ανάπτυξη της υπαίθρου, Α.Κ.
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες