Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστημονική Έρευνα με τη Χρήση του SPSS

15,93 14,34

Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστημονική Έρευνα με τη Χρήση του SPSS

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31080
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0691-6
  • Έκδοση:
   3η, Απρίλιος 2005 || 1η, 1997
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551171
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15,5 x 24
  • Σελίδες:
   205
Περιγραφή

Η έκδοση στατιστικών πακέτων για προσωπικούς υπολογιστές πρόσθεσε μια νέα διάσταση στη χρήση των υπολογιστών τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Όμως, η εύκολη πρόσβαση και η φιλικότητα στο χειρισμό των στατιστικών πακέτων έχει οδηγήσει σε δύο είδη κατάχρησής τους: την υπερβολική και άσκοπη χρήση και τη λανθασμένη εφαρμογή. Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το στατιστικό πακέτο SPSS στην ανάλυση δεδομένων. Η αξιοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση των τεχνικών της ανάλυσης, της στατιστικής θεωρίας και της ερευνητικής μεθοδολογίας με την πράξη. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές που προέρχονται κυρίως από το χώρο των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της αγωγής.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα 3ης έκδοσης
Φιλοσοφία της επιστήμης και επιστημονική έρευνα
Ανάλυση δεδομένων και ερευνητική διαδικασία
Εισαγωγή στο SPSS/PC+ για DOS και Windows
Διαδικασίες επεξεργασίας μεταβλητών και δεδομένων
Προκαταρκτικός έλεγχος δεδομένων
Έλεγχοι υποθέσεων
Παραμετρική στατιστική ανάλυση με το SPSS/PC+
παραμετρική στατιστική ανάλυση με το SPSS για Windows
Απαραμετρική στατιστική ανάλυση με το SPSS/PC+ και το SPSS για Windows
Συσχέτιση
Παλινδρόμηση
Η συγγραφή μιας ερευνητικής έκθεσης
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο κύριο όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες