Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης

13,00 11,70

Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης

13,00 11,70

Περιεχόμενα

Globalization, the market logic and the resettlement of higher education. A historical-philosophical analysis
Μπορούμε να γράψουμε ιστορία για τα πρόσφατα;
Πολυαφηγηματικές προσεγγίσεις: μόδα ή νέα επιστημονική συνθήκη;
Η λειτουργία της μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τη μεταπολεμική περίοδο
Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: η εκπαιδευτική θεωρία της Σαπφούς Λεοντιάδος (1830-1900)
Η επιβολή εκπαιδευτικών τελών στη δημόσια γενική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση (1887-1895): εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις
Ερωτήματα σχετικά με μεθοδολογικές και θεωρητικές προτάσεις (μια απάντηση)
Εκπαιδευτικών δρώμενα: Η παρουσία των εκπαιδευτικών στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης (19ος έως αρχές 20ού αιώνα). Μια πρώτη καταγραφή
Αφιέρωμα στον καθηγητή Χαράλαμπο Χαρίτο
Βιβλιοκρισίες

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες