Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

9,25 8,33

In stock

9,25 8,33

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31620
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0682-7
Έκδοση:   1η, 1997
Κωδ. καταλόγου:   571016
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   183

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Οι θεματικές του βιβλίου αφορούν: α) στην εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης και της παλιννόστησης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση που παρέχεται στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, τη Δυτική Ευρώπη και την Κάτω Ιταλία β)στη διερεύνηση του ζητήματος της παρέμβασης ενός γλωσσικού ιδιώματος στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας γ) στην ανάλυση του φαινομένου της διγλωσσίας και δ) στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη διδασκαλία των ελληνικών ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας

Περιεχόμενα

Μεταναστευτικά κινήματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό, αίτια και εξέλιξή τους
Παλιννόστηση και αλλοδαποί στην Ελλάδα, από το 1960 ως σήμερα. Αίτια και εξέλιξη
Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτικών παιδιών και μετακινούμενων [Περισσότερα…]