Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές

11,95 10,76

Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές

11,95 10,76

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32206
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1273-3
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557263
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   154
Περιγραφή

Η αξία της συνεργατικής μάθησης είναι θεωρητικά και ερευνητικά τεκμηριωμένη. Παρά την αναγκαιότητά της, υπάρχουν ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της στην προσχολική εκπαίδευση λόγω της νεαρής ηλικίας των παιδιών. Είναι εφικτή όμως η συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση; Μπορούμε να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στη συνεργατική μάθηση χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει ένα κλίμα αποδοχής και θετικές σχέσεις μεταξύ των συνομηλίκων στο νηπιαγωγείο; Ποιες είναι οι στρατηγικές και οι μέθοδοι επίτευξης της συνεργατικής μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση; Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει απαντήσεις ο παρών συλλογικός τόμος, βασισμένος τόσο στη σχετική θεωρία όσο και σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς. Η συνεργασία πανεπιστημίου και νηπιαγωγείων μέσω μίας συνεργατικής έρευνας δράσης κατέστησε δυνατές τις εφαρμογές της θεωρίας και τη θεωρητικοποίηση της πράξης, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό ως ερευνητή και την παραγωγή χρήσιμης για τον εκπαιδευτικό γνώσης. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ερευνητές και στελέχη της εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση
Μαθαίνοντας μαζί στην προσχολική εκπαίδευση: Συνεργατική έρευνα δράσης και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Η αξία των καταγραφών και της συστηματικής αξιολόγησης για την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων και των ομάδων στην τάξη του νηπιαγωγείου
Ομαδικές δραστηριότητες με παιδιά προσχολικής ηλικίας Ι
Ο σχεδιασμός και η αξιόλογηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και της συνεργατικής μάθησης
Ομαδικές δραστηριότητες με παιδιά προσχολικής ηλικίας ΙΙ
Φωτογραφικό υλικό από τις ομαδικές δραστηριότητες
Φωτογραφικό υλικό από τις ομαδικές δραστηριότητες
Οι συγγραφείς του τόμου.

[Περισσότερα...]