Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Συγκριτική Παιδαγωγική

42,80 38,52

Συγκριτική Παιδαγωγική

 • Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση

  Επιμέλεια

42,80 38,52

  • Κωδ. Ευδόξου:
   33074343
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   11
  • ISBN:
   978-960-01-1479-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2012
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557287
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   696
Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος είναι ο ενδέκατος σε μια σειρά μελετών που αναφέρονται σε θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής. Στον παρόντα τόμο έχουν συμπεριληφθεί κείμενα τόσο από τους τρεις πρώτους τόμους της παραπάνω σειράς όσο και άλλες δημοσιευμένες και αδημοσίευτες εργασίες συγκριτικών της εκπαίδευσης. Οι εργασίες αφορούν σε διά- φορα θέματα από το χώρο της Συγκριτικής Παιδαγωγικής: θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα, εκπαίδευση στις χώρες του πρώην «υπαρ- κτού σοσιαλισμού», πανεπιστημιακή εκπαίδευση, σύγχρονες εξελίξεις στη διεθνή εκπαίδευση, εκπαίδευση σε συγκεκριμένες χώρες, εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος από τον επιμελητή της έκδοσης
Συγκριτική παιδαγωγική: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα
Για μια νέα ανάγνωση της ιστορικοσυγκριτικής μεθόδου: Προβληματισμοί και σχεδίασμα
Συγκρτική παιδαγωγική και εκπαιδευτικά φαινόμενα: Μια θεωρητική-κρτική προσέγγιση
Η εκπαίδευση σε μια ενοποιημένη Ευρώπη: Όνειρα και πραγματικότητα
Το εκπαιδευτικό σύστημα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (1971-1990)
Πολιτική κατάρρευση και παιδαγωγική στην Ανατολική Ευρώπη
Σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπίαδευση: Μια συγκριτκή προσέγγιση της συντηρητικής στροφής στην εκπαίδευση στο τέλος του 20ού αιώνα
Επαναπροσδιορίζονας τη δημόσια εκπαίδευση: Μια συγκριτική θεώρηση του λόγου και των πολιτικών εκπαίδευτικής επιλογής, λογοδοσίας και "αγοραιοποίησης"
Η εκπαιδευτική κρίση και ιση της περιόδ

[Περισσότερα...]