Διεθνής Διακυβέρνηση της Εκπαίδευσης: Όραμα και πραγματικότητα

Διεθνής Διακυβέρνηση της Εκπαίδευσης: Όραμα και πραγματικότητα

12,00 10,80

In stock
Ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση

12,00 10,80

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   68376872
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1805-6
Έκδοση:   1η, Ιούνιος 2017
Κωδ. καταλόγου:   9557341
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   242

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο παρόν σύγγραμμα υποστηρίζεται η θέση ότι η υποτιθέμενη «διεθνής διακυβέρνηση» είναι εξαιρετικά αδύναμη και υφίσταται υποτυπωδώς, δεδομένου ότι τα κράτη δεν είναι σε θέση να συντονίσουν τις πολιτικές τους ούτε για να λύσουν τα πιο καίρια προβλήματα, από τα οποία θα εξαρτηθεί μακροπρόθεσμα η επιβίωση της ανθρωπότητας. Προηγείται η συζήτηση του υπερκείμενου θέματος «διεθνής διακυβέρνηση» και ακολουθεί η συζήτηση του επιμέρους και ειδικότερου θέματος «διεθνής διακυβέρνηση της εκπαίδευσης», εστιάζοντας στο ζήτημα του νέου επαγγελματισμού (New Professionalism) των εκπαιδευτικών, όπως αυτός προδιαγράφεται στο νέο πλαίσιο της μετεξέλιξης του πανεπιστημίου και της «προσαρμογής του» στο Νέο Μοντέλο Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management). Σε αυτό το πλαίσιο συζητούνται η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της Bologna και επίσης το επίμαχο θέμα της διεθνούς συγκριτικής έρευνας PISA.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Πολυαρχία και αλληλεξάρτηση των κέντρων λήψης αποφάσεων
Θεωρητικές προσεγγίσεις της Διεθνούς Διακυβέρνησης
Διεθνής διακυβέρνηση της εκπαίδευσης: Διάχυση εκπαιδευτικών θεσμών μέσω των διεθνών οργανισμών
Το Νέο Μοντέλο Οργάνωσης της [Περισσότερα…]