Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής

54,74 49,27

Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής

54,74 49,27

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41964287
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1679-3
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557307
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   848
Περιγραφή

Ο παρών τόμος αφορά τη μελέτη της Συγκριτικής Παιδαγωγικής μέσα από τον ιστορικο-συγκριτικό λόγο και επιλεγμένα ιστορικο-συγκριτικά παραδείγματα. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξενούνται μελέτες που από τη σκοπιά τους αναδεικνύουν το πλαίσιο αυτό και θέτουν τους βασικούς προβληματισμούς στο συγκεκριμένο πεδίο. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη Μεθοδολογία και την Επιστημολογία της Συγκριτικής Παιδαγωγικής μέσα από μελέτες που αφορούν τον ιστορικο-συγκριτικό λόγο στην Ελλάδα και διεθνώς. Το δεύτερο μέρος αναδεικνύει την ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση μέσα από το έργο θεμελιωτών του επιστημονικού αυτού χώρου. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε ιστορικο-συγκριτικά παραδείγματα κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ το τέταρτο και τελευταίο μέρος αναδεικνύει αντίστοιχα ιστορικο-συ­γκριτικά παραδείγματα κατά τον 20ό αιώνα. Η μελέτη αυτή εμπεριέχει μελέτες που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί είτε αυτόνομα είτε σε συλλογικούς τόμους και θα μπορούσαν να ­απο­τελέσουν βασικά «τεκμήρια»/«πηγές» για τον μελετητή του ιστορικο-συγκριτικού παραδείγματος/ ιστορικο-συγκριτικής Σχολής σκέψης στη Συγκριτική Παιδαγωγική. Η διαχρονικότητα και σημασία του ιστορικο-συγκριτικού παραδείγματος στις μέρες μας αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο εφόσον η ιστορικο-ερμηνευτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών γεγονότων ή φαινομένων στη διαχρονία της είναι αυτή που μπορεί να δώσει μερικές απαντήσεις σε αρκετά «γιατί» του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού λόγου στον 21ο αιώνα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Ιστορικό-συγκριτικός λόγος: Η περίπτωση του αρχαίου συγκριτικού διαλεκτικού λόγου
Συγκριτική Παιδαγωγική (Σ.Π.) και εκπαιδευτικά φαινόμενα: Μια θεωρητική-κριτική προσέγγιση
Συγκριτική παιδαγωγική: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα
Ιστορία, επιστήμη και συγκριτική παιδαγωγική: Μια μελέτη στη μεθοδολογία
Μάγοι και μάγισσες στη μεθοδολογία της συγκριτικής παιδαγωγικής
Θεωρητικές και ιδεολογικές προοπτικές στη συγκριτική παιδαγωγική: Μια ερμηνεία
Για μια νέα ανάγνωση της ιστορικο-συγκριτικής μεθόδου: Προβληματισμοί και σχεδίασμα
Θεμελιωτές της συγκριτικής παιδαγωγικής
Η γαλλόφωνη συγκριτική παιδαγωγική: Μια γενική θεώρηση
Οι απαρχές της συγκριτικής παιδαγωγικής γενικά
Ζητήματα πολιτικής της εκπαίδευσης στην Κρήτη στις αρχές του 20ού αιώνα
Η συγκριτική παιδαγωγική στον αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό τύπο
Η εκπαιδευτική κρίση στην Ελλάδα και τα παράδοξά της: Μια ιστορική-συγκριτική θεώρηση
Η εκπαιδευτική κρίση και μεταρρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Κριτική θεώρηση
Η βασανιστική πορεία του ενιαίου σχολείου: Διεθνής εμπειρία και προβληματική
Ενιαίο σχολείο και ενιαία παιδεία στις ΗΠΑ: Κοινωνικοϊστορική και κριτική θεώρηση
Μετάβαση και εκσυγχρονισμός στην ελληνική και τουρκική εκπαίδευση
Αντί επιλόγου: Homo politicus: Homo comparativus?, Σκέψεις για την έννοια του πολίτη σήμερα από τη σκοπιά της συγκριτικής παιδαγωγικής
Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο: Συγκρίσεις, όψεις και προοπτικές.

[Περισσότερα...]