Περί Συγκριτικής Παιδαγωγικής

54,74 49,27

In stock

54,74 49,27

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   41964287
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1679-3
Έκδοση:   1η, Απρίλιος 2015
Κωδ. καταλόγου:   9557307
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   848

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Ο παρών τόμος αφορά τη μελέτη της Συγκριτικής Παιδαγωγικής μέσα από τον ιστορικο-συγκριτικό λόγο και επιλεγμένα ιστορικο-συγκριτικά παραδείγματα. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξενούνται μελέτες που από τη σκοπιά τους αναδεικνύουν το πλαίσιο αυτό και θέτουν τους βασικούς προβληματισμούς στο συγκεκριμένο πεδίο. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη Μεθοδολογία και την Επιστημολογία της Συγκριτικής Παιδαγωγικής μέσα από μελέτες που αφορούν τον ιστορικο-συγκριτικό λόγο στην Ελλάδα και διεθνώς. Το δεύτερο μέρος αναδεικνύει την ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση μέσα από το έργο θεμελιωτών του επιστημονικού αυτού χώρου. Το τρίτο μέρος αναφέρεται σε ιστορικο-συγκριτικά παραδείγματα κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ το τέταρτο και τελευταίο μέρος αναδεικνύει αντίστοιχα ιστορικο-συ­γκριτικά παραδείγματα κατά τον 20ό αιώνα. Η μελέτη αυτή εμπεριέχει μελέτες που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί είτε αυτόνομα είτε σε συλλογικούς τόμους και θα μπορούσαν να ­απο­τελέσουν βασικά «τεκμήρια»/«πηγές» για τον μελετητή του ιστορικο-συγκριτικού παραδείγματος/ ιστορικο-συγκριτικής Σχολής σκέψης στη Συγκριτική Παιδαγωγική. Η διαχρονικότητα και σημασία του ιστορικο-συγκριτικού παραδείγματος στις μέρες μας αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο εφόσον η ιστορικο-ερμηνευτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών γεγονότων ή φαινομένων στη διαχρονία της είναι αυτή που μπορεί να δώσει μερικές απαντήσεις σε αρκετά «γιατί» του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού λόγου στον 21ο αιώνα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Ιστορικό-συγκριτικός λόγος: Η περίπτωση του αρχαίου συγκριτικού διαλεκτικού λόγου
Συγκριτική Παιδαγωγική (Σ.Π.) και εκπαιδευτικά φαινόμενα: Μια θεωρητική-κριτική προσέγγιση
Συγκριτική παιδαγωγική: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα
Ιστορία, επιστήμη και συγκριτική [Περισσότερα…]